سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 تیر 1398 English
جستجو:  
اعضاء

 


 

دکتر شادمان نعمتی

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و رییس مرکز تحقیقات

 nemati@gums.ac.ir :Email

لینکcv 


 

دکتر میر محمد جلالی

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
   استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو موسس و معاون مرکز تحقیقات

 
 Email:mmjalali@Gmail.com

      لینک cv

 

دکتر رحمت اله بنان

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email:banan@gums.ac.ir

 

دکتر هوشنگ گرامی

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Emailhg_gerami@yahoo.com

لینکcv

دکتر زهرا دلیلی

متخصص رادیولوژی فک و صورت 
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email: zahradalili@yahoo.com

دکتر عالیا صابری

متخصص نورولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email: a_saberi@gums.ac.ir

لینکcv

 

دکتر احسان کاظم نژاد

دکترای آمار حیاتی
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email: kazem_eh@yahoo.com

لینکcv

دکتر علی فقیه حبیبی

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email:DR.faghih.habibi@Gmail.com

لینک cv

 

دکتر فتانه بخشی

متخصص آموزش و ارتقاء سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

Email: f.bakhshi@gums.ac.ir

 

 

پرسنل مرکز تحقیقات 

 

فاطمه نظام دوست

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناس مرکز تحقیقات

 

هدیه رمضانی

کارشناس ارشد علوم تغذیه

کارشناس مرکز تحقیقات

 
لینک CV 

 

محققین همکار مرکز

دکترسید حمیدرضا باقری

دکتر سویل نصیر محترم 

دکتر علی مجتهدی

دکتر سهیل سلطانی پور 

دکتر رضا جعفری شکیب

دکتر حمید سعیدی ساعدی

دکتر مجتبی مهرداد

دکتر علی بابایی جندقی

 دکتر مریم شکیبا
 دکترملیحه اکبرپور
دکتر پگاه علیزاده 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/25
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   8243