شنبه 2 شهریور 1398
 
 
شرح وظایف آمبولانس خصوصی اورژانس
چاپ
 

شرح وظایف واحد نظارت بر آمبولانسهای خصوصی 

- همکاری با معاوت درمان درخصوص نظارت برتاسیس مراکز آمبولانسهای خصوصی ، شرایط آمبولانسها ، شرایط عمومی موسس ، مسئول فنی و سایر کارکنان

-  بازدید از آمبولانسهای خصوصی و صدور کارت معاینه طبی براساس استانداردهای موجود و دستورالعملهای صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

- نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز آمبولانس خصوصی آمبولانسهای مراکز درمانی ، شرکت ها و نهادها  مطابق با دستورالعملها (آئین نامه تاسیس و فعالیت مراکزخدمات آمبولانس خصوصی ) 

  _  نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 -رسیدگی به تخلفات آمبولانسهای خصوصی و ارائه اخطارهای شفاهی ، سپس کتبی و درصورت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معرفی به کمسیون قانونی رسیدگی به تخلفات

 - دریافت تعهد کتبی از موسس یا موسسان مبنی بر همکاری با مرکز مدیریت و حوادث پزشکی درهنگام بروز حوادث غیر مترقبه

 -  رسیدگی به شکایات مردم از مراکز آمبولانس خصوصی و اعلام نظر کارشناسی

 -  برنامه ریزی و برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل آمبولانسهای خصوصی  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1475