شنبه 2 شهریور 1398
 
 
شرح وظایف مرکز پایش و مراقبت های درمانی

1-مدیریت، نظارت و پایش انتقال کلیه بیماران در سطح استان

2- مدیریت، نظارت و پایش تخت های بیمارستان های سطح استان

3-هماهنگی بین مراکز اورژانس 115 و بیمارستان های تابعه

4-هماهنگی بین مراکز بیمارستانی تابعه دانشگاه با سایر سازمان ها در حوادث غیز مترقبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1433