شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/02/31         ساعت 15:41:19     گروه خبری اخبار فرهنگی رفاهی

طی پیگیری های بعمل آماده توسط مدیریت و کمیته فرهنگی رفاهی ورزشی اورژانس گیلان تفاهم نامه ای با نمایندگی قالی سلیمان در گیلان بسته شد

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس گیلان طی پیگیری های بعمل آماده توسط مدیریت و کمیته فرهنگی رفاهی ورزشی اورژانس گیلان تفاهم نامه ای با قالی سلیمان بسته شد و همکاران اورژانس 115 گیلان می‌توانند بدون پیش پرداخت  و بدون بهره، از ابتدای قرارداد به صورت قسطی با اقساط 15 ماهه از این فروشگاه خرید نمایند. 


بر اساس این تفاهم نامه از هفته جاری حواله های مربوط به اورژانس 115 گیلان صادر میشود و پرسنل پس از انتخاب کالای مربوطه و صدور حواله با مراجعه به مرکز اورژانس گیلان، مبلغ مورد نظر از حقوق ایشان کسر می شود. 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با آقای امین رحیمی رابط کمیته فرهنگی رفاهی ورزشی  اورژانس گیلان تماس حاصل نمایید.