شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1397/05/09         ساعت 11:06:33     گروه خبری اخبار فرهنگی رفاهی

به همت کمیته فرهنگی رفاهی اورژانس 115 گیلان همکاران فوریتهای پزشکی جهت تماشای سیرک بین المللی ستارگان میتوانند از 30 % تخفیف بهره مند شوند.
 به همت کمیته فرهنگی رفاهی اورژانس 115 گیلان همکاران فوریتهای پزشکی جهت تماشای سیرک بین المللی ستارگان میتوانند از 30% تخفیف بهره مند شوند.
همکاران فوریتهای پزشکی جهت دریافت بن تخفیف سیرک میتوانند به مسئول روابط عمومی مرکز (سرکار خانم اخلاقی) مراجعه نمایند.
مهلت استفاده از بلیط های تخفیف از 6 مرداد لغایت 30 شهریور ماه 97میباشد.

آدرس سیرک بین المللی ستارگان: رشت-میدان شهید قلی پور
سانس ها: 19 الی 21 - 21:30 الی 23:3