جستجو:  
چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
اخبار كانونهاي سلامت محله
08:58:44 1397/10/26
کارگاه آموزشی تحت عنوان بهداشت نان در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار شد
08:53:24 1397/10/26
آموزش مراقبت از مفاصل در سالمندان در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار شد
08:36:46 1397/10/26
کارگاه آموزشی با عنوان بلوغ و نوجوانان در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار شد
08:26:57 1397/10/26
کارگاه آموزشی «سلامت دهان و دندان مادران و کودکان» در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار شد.
08:19:05 1397/10/26
کارگاه آموزشی تحت عنوان آلودگی هوا در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار شد
08:10:59 1397/10/26
کلاس آموزشی دیابت به منظور آشنایی با بیماری دیابت و راههای پیشگیری از این بیماری در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار گردید.
21:26:58 1397/10/03
کلاس آموزشی مواد زائد و جامد در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار شد.
21:21:10 1397/10/03
کلاس آموزشی تحت عنوان برنامه غربالگری سلامت زنان در کانون سلامت محله حمیدیان برگزار شد.