جستجو:  
پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
معرفی مدیر وشرح وظایف
چاپ

ردیف

شرح وظایف

1

تبیین وضعیت موجود سمن ها و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف مورد نظر و اعلام هر گونه تخطی وانحراف از اهداف و ماموریت های مورد نظر در اساسنامه

2

هماهنگی جهت گسترش فعالیت سمن های ملی به استان

3

ایجاد کمیته هماهنگی بین سمن های دارای ماموریت و موضوع مشابه

4

پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن ها ( از نظر رعایت مفاد اساسنامه ، شفافیت مالی ،پاسخگویی مناسب به ذینفعان )

5

حمایت از برگزاری همایش های استانی توسط سمن ها

6

کمک به سمن ها در برقراری ارتباط با سمن های مشابه در سایر نقاط کشور

 

 

 

7

 

فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای انجمن های علمی و صنفی به منظور :

- آموزش جامعه تحت پوشش سمن

- آموزش دانشجویان و صاحبان حرف پزشکی ازجمله آموزش مداوم جامعه پزشکی

- ورود اعضای انجمن های علمی و صنفی به هیئت مدیره سمن ها

- تعیین سمن های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات و تجارب موجود و ترغیب اعضای انجمن های علمی – صنفی به تاسیس سمن های مورد نیاز و حمایت از آنها

- حمایت از سمن ها در طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی

8

توانمند سازی سمن ها از طریق آموزش هیئت مدیره و هیئت موسس سمن ها

9

ایجاد زمینه مشارکت سمن ها در برنامه ها مختلف حوزه سلامت

10

کمک به معرفی سمن ها توسط رسانه های مختلف از جمله رسانه محلی

11

ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین و سمن های سلامت جهت تامین منابع مالی مورد نیاز سمن ها

12

حمایت از برنامه ها و فعالیتهای جهادی سمن ها در حوزه های تخصصی مربوطه

13

مستند سازی کلیه برنامه ها ، فعالیتها و رویدادهای مربوط با سمن ها

14

اجرای بسته های تکریم از سمن ها

15

تدوین برنامه جهادی برای افزایش کمی و کیفی مشارکت های مردمی در حوزه سلامت

16

احصای نیازمندیهای اساسی حوزه سلامت استان و تعریف فرآیند برای تحقق کمک رسانی به آنها از طریق خیرین

17

بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه

18

توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیات علمی و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه جهت مواجهه با خیریه ها و خیرین استان

19

فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیرین در استان و ارزش گذاری برمولفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت

20

تعامل سازنده با خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر موسسات خیریه

21

مستند سازی و انتشارات

22

همکاری در ایجاد بانک اطلاعات خیرین و واقفین حوزه سلامت

23

اجرای بسته تکریم و تجلیل از خیرین ،شامل (ساخت فیلم ،مستند،چاپ کتاب ،برگزاری همایش تجلیل ،اعطای نشان و ... )

24

توانمند سازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تاسیس موسسه خیریه

25

سازماندهی فعالیتهای خیر ، شناسایی سرشاخه ها و ایجاد مدیریت یک پارچه مشارکت برای فعالیتهای خیر در سطح استان

26

تشکیل کانونها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروهها و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر ،جوانان ،اصناف

27

شناسایی گروههای داوطلب فعال در حوزه سلامت و تشکیل بانک اطلاعات آنها

28

بررسی و پیشنهاد مدلها و روش های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق

29

برنامه ریزی جهت جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت

30

کمک به ایجاد شبکه گروههای داوطلب با علایق مشترک

31

برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی گروههای داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی

32

اجرای دوره های آموزشی برای موسسات خیریه حوزه سلامت

33

ایجاد شبکه خیریه استانی برای موسسات خیره حوزه سلامت

34

انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیتهای موسسات خیریه

35

کمک به ایجا موسسات خیره با عضویت گروههای مرجع وخیرین شاخص در حوزه دارای اولویت های وزارتخانه

36

تعامل با نهادها و موسسات اجتماعی – اقتصادی جهت حمایت از موسسات خیریه

37

برگزاری نشست های مستمر با گروهها،نهادها و انجمن های مرتبط با مناطق و اقوام مختلف استان به منظور بسیج ظرفیت ها جهت توسعه زیر ساخت های محلی حمایت از خیرین و امور خیریه

38

گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت

39

انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   628