جستجو:  
چهارشنبه 26 تیر 1398
 
 
معرفي مديريت مولفه هاي اجتماعي
چاپ

ردیف

شرح وظایف

1

توانمندسازی و ارتقای مهارت SDH در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت

2

تدوین و اولویت های مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت در سطح استان

3

حمایت از حوزه های مختلف سلامت (درون سازمانی) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مؤلفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور

 

4

پیاده سازی رویکرد توانمندسازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها (بین بخشی) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مؤلفه های اجتماعی

5

همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت

6

حمایت از مرکز تحقیقاتی مؤلفه های اجتماعی مؤثر یر سلامت استان

7

توانمندسازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین بخشی

8

همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه های مرکز تحقیقاتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اهداف توسعه پایدار

9

فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاه ها در زمینه SDH 

10

اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH 

11

اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشی

12

انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت

13

شناسایی ، ارزیابی و معرفی سازمان ها ، نهادها و یا شرکت های خصوصی و دولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت

14

مستندسازی و انتشارات

15

حمایت طلبی به منظور پیگیری اهداف توسعه پایدار

16

حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت در انواع طرح های توسعه

17

همکاری در ایجاد بانک اطلاعات و نظام دیده بانی با هدف کمک به برنامه ریزی و حساس سازی سیاست گذاران

18

تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در سطح استان

19

ایجاد کارگروه آسیب های اجتماعی سلامت در سطح استان

20

توانمندسازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه آسیب های اجتماعی

21

سازماندهی نشست های دوره ای منظم با کارگروه های آسیب های اجتماعی در سطح استان و پیگیری مصوبات مربوطه

22

گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت

23

انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1108