جستجو:  
دوشنبه 1 بهمن 1397
 
 
اداره تامين و ارتقاء سلامت اجتماعي
چاپ

قوانین و دستورالعملها

آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب  20/7/1390  و اصلاحیه مصوب

نظام نامه استانی مدیریت سلامت همه جانبه با رویکرد مؤلفه های اجتماعی سلامت

خلاصه نظام نامه استانی مدیریت سلامت همه جانبه

نظام دیده بانی سلامت در جمهوری اسلامی ایران

راه اندازی دیده بانی سلامت ملی رویکرد اجرایی و توصیه های راهبردی

سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب  1390  تا  1404

سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1394  تا  1404

چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل عفونت  HIV  جمهوری اسلامی ایران  1394  تا  1398

خلاصه چهارمین برنامه استراتژیک ملی عفونت  HIV  جمهوری اسلامی ایران  1394  تا  1398

فشرده چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل عفونت  HIV  جمهوری اسلامی ایران  1394  تا  1398

فایل اکسل برنامه استراتژیک چهارمین برنامه استراتژیک ملی عفونت    HIV  جمهوری اسلامی ایران  1394  تا  1398

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   317