جستجو:  
یکشنبه 17 آذر 1398

 
 
مديريت محتوا
 
 
آیین نامه ها
آیین نامه ارتقا مرتبه   
آیین نامه نامه ادرای استخدامی اعضای هیات علمی   
 تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی  
دستورالعمل ترفیع و رکود علمی   
 دستورالعمل معادل سازی فعالیت های دانش پژوهی  
شیوه نامه اجرایی ایین نامه ارتقا   
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/04