جستجو:  
شنبه 16 آذر 1398

 
 
معرفي واحد فناوري اطلاعات
چاپ
 

حمید خردادی آستانه
مسئول واحد فناوری اطلاعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه شیراز
عضو سازمان نظام رایانه کشور
Email : hamid_khordadi@yahoo.com   
Email2 : hamidkhordadi@gmail.com
 تلفن : 01333328845
داخلی 316
داخلی فاکس 105
عنوان پایان نامه تحصیلی :
مقالات :
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/11