جستجو:  
جمعه 22 آذر 1398

 
 
دریافت فایل
آمار و فناوری اطلاعات دریافت فایل > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 10 | فایل(ها): 10 | مجموع: 79,966 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1398/07/30 18:12:42
baalin-17-12-95.zip 26,451 ک.ب.
1395/12/11 13:49:41
Eating Disorders.zip 15,781 ک.ب.
1392/09/11 12:00:36
Manabeh-Azmoon.zip 1,780 ک.ب.
1396/04/11 14:26:41
mostanadat-paye-96-6-26.zip 4,108 ک.ب.
1396/06/26 12:41:30
New Folder پوشه
1398/07/30 18:12:42
New Folder (1) پوشه
1395/07/26 11:05:48
New Folder (2) پوشه
1395/07/26 11:05:52
New Folder (3) پوشه
1395/12/14 10:52:41
paaye-17-12-95.zip 6,976 ک.ب.
1395/12/11 13:57:51
peyvast.zip 22,152 ک.ب.
1396/06/22 11:42:43
sama.pdf 1,887 ک.ب.
1394/10/05 13:46:50
Soal.PishKarvarzi.docx 237 ک.ب.
1396/04/19 09:49:10
اعتباربخشی پوشه
1398/07/30 18:12:42
راهنمای تغییرات نرم افزار سما پوشه
1398/07/30 18:12:55
راهنمای سامانه شبکه اجتماعی دانشگاه.pdf 532 ک.ب.
1393/09/22 22:26:41
سمای مالی پوشه
1398/07/30 18:12:56
شناسنامه سوال.zip 56 ک.ب.
1397/11/17 09:26:46
ورژن های حق التدریس پوشه
1398/07/30 18:12:56
ورژن های سما پوشه
1398/07/30 18:12:57
بالا
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   28720