جستجو:  
شنبه 2 آذر 1398

 
 
معرفی معاونت
 
 

 

 

نام : دکتر بهرام
نام خانوادگی : نادری نبی
تخصص : دانشیار و متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
شاسنامه سوابق آموزشی، پزوهشی و اجرایی  : لینک
Email : naderi_bahram@yahoo.com

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثری در رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایفا می نماید.استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمی، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می آورد. این معاونت شامل چهار مدیریت امور آموزشی، مدیریت تحصیلات تکمیلی،  مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،  مدیریت امور هیت علمی میباشد.


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/20