جستجو:  
پنجشنبه 27 دی 1397

 
 
معرفی معاونت

 

 
نام : دکتر حسین
نام خانوادگی : همتی
تخصص : فلوشیپ جراحی عروق
شاسنامه سوابق آموزشی، پزوهشی و اجرایی  : لینک
Email : hemmati@mail.com
 

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثری در رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایفا می نماید.
استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.
اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمی، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می آورد.

آدرس محل کار : رشت - بلوار امام خمینی - سه راه منظریه - روبروی هتل پردیس کد پستی : 4188794755
تلفن :    33328845(13)(0098) (داخلی 317)
دور نگار: 33328843(13)(0098)
 
E-mail  :amouzesh@gums.ac.ir 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/21