جستجو:  
یکشنبه 15 تیر 1399

 
 
فرآیندهای جاری
چاپ
 
فرایندهای جاری
  1  
 فرم تقاضای مهمانی  
 2 
 صدور مجوز و تحویل مدارک ( دانشنامه )
3
تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان  
4
 گواهینامه موقت تحصیلی 
5
فرم تقاضای دریافت کارت دانشجویی دانشجویان مهمان و انتقال
فرم استاد نمونه
1
فرم مشخصات اعضای هیات علمی نمونه 
2
ویژه اعضای هیات علمی بالینی 
3 ویژه اعضای هیات علمی پایه، دندانپزشکی و پرستاری و مامایی
فرم ها و فرآیندهای مرکز مطالعات
1
فرم ثبت نام آنلاین کارگاه های الکترونیکی
2
 فرم درخواست ایجاد درس الکترونیکی
3
فرم های واحد ارزشیابی
4
 فرم های پژوهش در آموزش پزشکی
5
فرم ثبت نام درخواست مشاوره
6
فرم ثبت نام آنلاین داوری
فرم های جشنواره شهید مطهری
 1فرم درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی جشنواره شهید مطهری 
 2

فرم ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش پزشکی( داوران )- جشنواره شهید مطهری

اسناد برنامه راهبردی دانشگاه
1
کتابچه سند برنامه راهبردی دانشگاه
2
فرم شناسنامه پروژه استراتژیک
 نیازسنجی ها
1پرسشنامه نیازسنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به فراگیری زبان انگلیسی
تجهیزات آموزشی گروه های بالینی 
 1فرم تجهیزات آموزشی گروه های بالینی مراکز آموزشی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  10795
امروز :  2
دیروز :  1