جستجو:  
شنبه 10 اسفند 1398

 
 
چارت سازمانی
چاپ

چارت سازمانی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاونت آموزشی

معاون

-مسئول امور دفتری

-کارشناس آمار و خدمات ماشینی

-کارشناس مسئول نظارت بر امور آموزشی

-متصدی امور دفتری ، بایگانی و ماشین نویسی دوزبانه

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیر

معاون

کارشناس مسئول برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مسئول امور دفتری و بایگانی

اداره پذیرش و ثبت نام

رئیس

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

اداره نگهداری و سوابق صدور گواهینامه

رئیس

کارشناس خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

خطاط

مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مدیر( عضو هیئت علمی)

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

کارشناس آموزشهای مستمر

کارشناس مسئول ارزشیابی

کارشناس مسئول ارزشیابی

کارشناس ارزشیابی

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

کارشناس برنامه ریزی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   3  کل مراجعات:   4649