جستجو:  
سه شنبه 30 مهر 1398

 
 
صدور مجوز و تحویل مدارک ( دانشنامه )

مدارک مورد نیاز برای اخذ دانشنامه( تمام رشته های تحصیلی به غیر از مقاطع تخصص) 

 

1-تصویر مدرک طرح نیروی انسانی ( اتمام یا معاف ) برای رشته های طرح دار

2-اصل تسویه حساب با صندوقهای رفاه دانشجویان ( قابل دریافت ازصندوق رفاه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان یا صندوق های رفاه  تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور) برای دوره های شبانه دانش آموختگان صرفا" بعد از سال1377  

3- تصویر کارت ملی و شناسنامه از تمام صفحات

4-تصویر پشت و رو کارت پایان یا معاف از خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)

5-دو قطعه عکس 4*3 ( در زمان تحویل دانشنامه با خود همراه داشته باشید)

6-پرداخت مبلغ  10000 ریال ( هزار تومان ) به حساب شماره 4001000901001082 به نام خزانه داری کل کشور ، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور

7-اصل گواهی انجام کار ، بعد از تاریخ اتمام تحصیل  با درج( تاریخ و شماره  ، مهر و امضا )، ذکر تاریخ دقیق (روز- ماه- سال) شروع و پایان کار و شهر محل خدمت. برای مثال( گواهی می شود، خانم/آقا از تاریخ.....تا تاریخ....... بصورت تمام وقت در این مرکز مشغول به کار می باشند).

 

ü      گواهی کار پزشک ( در مطب ) باید توسط معاونت درمان دانشگاه یا شبکه بهداشت دانشگاه مذکور با ذکر تاریخ فعالیت مطب بصورت فعال ( ابتدا و انتها ) و شهری که مطب در آن دایر بوده است، تایید گردد. برای مثال، آقا/ خانم..... از تاریخ......تا تاریخ..... دارای مطب خصوصی فعال در شهر ..... می باشد.

ü      گواهی کار دانش آموختگانی که شاغل در مطب پزشکان می باشد ، باید قبل از ارائه به این حوزه، فعال بودن مطب مذکور توسط امور درمان دانشگاه و یا شبکه بهداشت با ذکر شهر محل خدمت  تایید گردد .

ü             گواهی کار در (بخش خصوصی) حاوی (مهر و امضا ، درج  شماره و تاریخ نامه)، همراه با ذکر تاریخ دقیق(روز- ماه- سال) شروع و پایان کار و شماره ثبت شرکت و در صورت امکان تصویر روزنامه رسمی که شرکت مذکور در آن ثبت گردیده باشد .

 

نکات قابل توجه متعهدین دارای سند محضری به سازمانها و نیز پرسنل رسمی نیروهای مسلح

 

الف: آزادسازی دانشنامه تحصیلی افرادی که نسبت به سازمان متبوع خود دارای سند تعهد محضری می باشد، منوط به ارائه نامه موافقت بدون قید وشرط از سازمان مذکورمبنی بر اتمام تعهدات نامبرده وبلامانع بودن تحویل مدارک تحصیلی می باشد.

ب: برای کادر رسمی نیروهای مسلح ، علاوه بر موارد فوق باید تاریخ عضویت رسمی، اتمام تعهدات و بلامانع بودن تحویل مدارک از ناحیه سازمان متبوع در نامه موافقت بی قید و شرط ذکر گردد( دانشگاه بقیه الله) برای اعضای سپاه و(دانشگاه علوم پزشکی ارتش) برای پرسنل ارتش.

      

تذکر : الف - دانش آموختگان مقطع تخصص پزشکی و دندانپزشکی برای آزاد سازی (دانشنامه مقطع عمومی ) ملزم به ارائه مدرکی حاوی تاریخ دقیق شروع و پایان ضریب K مقطع تخصص می باشند. بدلیل اینکه مدت ضریب K صرفا" بعنوان انجام تعهدات مقطع تخصص محاسبه گردیده و هیچگونه ارتباطی به تعهدات آموزش رایگان مقطع عمومی ندارد( به عنوان انجام تعهدات مقطع عمومی محاسبه نمی گردد).

ü      مدت تحصیل دوره دستیاری تخصصی کلیه رشته های پزشکی بعنوان گواهی کار مقطع پزشکی عمومی قابل محاسبه می باشد . 

ü      طول دوره دستیاری تخصصی صرفا" دو رشته تخصصی (جراحی دهان و فک وصورت و مربی دستیار) با اخذ گواهی از دانشگاه محل تحصیل دستیاری به عنوان گواهی کار مقطع عمومی رشته داندانپزشکی محاسبه می باشد.

ü      برای دانش آموختگان دارای چند مقطع تحصیلی ( کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، Phd، تخصص) ، برای آزاد سازی دانشنامه تحصیلی هر مقطع می باید تصویر مجوز تحویل مدارک و دانشنامه تحصیلی مقطع قبل توسط دانش آموخته ارائه گردد. این قبیل دانش آموختگان ملزم به آزادسازی دانشنامه تحصیلی خود به صورت سلسه مراتب می باشند. به ترتیب از (مقطع پایین به بالا)

ü      برای دانش آموختگان طرح دار چند مقطعی ، باید معاف از طرح مقطع ارشد خود را ارائه دهند.

 

مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز دانشنامه رشته های تخصصی وفوق تخصصی

 

1-تصویر مجوز تحویل مدرک دوره دکترای عمومی یا تخصص(مقطع قبلی برای آزاد سازی مقطع جدید)

2-تصویر دانشنامه دوره دکترای عمومی یا تخصص( مقطع قبلی برای آزاد سازی مقطع جدید)

3-تصویر گواهی پایان خدمت مورد تعهد دوره دکتری تخصص یا فوق تخصص( ضریب k )

 4-تصویر گواهی انجام کار با درج (تاریخ دقیق شروع و پایان تعهد ضریب k) دوره دکتری تخصص یا فوق تخصص

5-اصل تسویه حساب  صندوق رفاه  مقطع  تخصص یا فوق تخصص

6-تصویر  گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی ( دوره دکتری مقطع عمومی )

7-تصویر کارت پایان یا معاف از خدمت وظیفه عمومی ( برای آقایان)

8- دو عدد عکس 4*3 جدید رنگی( در زمان تحویل دانشنامه به همراه داشته باشید)

9- تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 

10-فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال( هزار تومان) به حساب 4001000901001082 صاحب حساب خزانه داری کل کشور ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور  )

 

شایان ذکر است، گواهی پایان تعهدات مقطع( فوق تخصص) توسط مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت صادر می گردد.

طول دوره دستیاری فوق تخصص به عنوان انجام تعهدات آموزش رایگان مقطع عمومی قابل محاسبه نمی باشد.

 

توجه

 
الف : تحویل اصل مدرک تحصیلی به شخصی غیر از ذینفع ، تحت هر شرایط مستلزم ارائه وکالت نامه محضری توسط  شخص دریافت کننده می باشد .

ü      ب: دانش آموختگان پس از تماس و حصول اطمینان از آماده بودن دانشنامه  تحصیلی خود، برای دریافت مدارک تحصیلی خود تا حد امکان روزهای (شنبه ویکشنبه) هر هفته به حوزه امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.

ج :    دانش آموختگان در صورت دریافت (گواهینامه موقت تحصیلی) در هنگام دریافت اصل دانشنامه تحصیلی ملزم به بازگرداندن مدرک مذکور می باشد.

د:  دانش آموختگان سهمیه مناطق1( برابر مدت تحصیل) ومناطق2( دو برابر مدت تحصیل)متعهد انجام خدمت در کشور در قبال بهره مندی از آموزش رایگان می باشد. در صورت عدم پوشش تمام مدت تعهد توسط گواهی انجام کار، دانش آموختگان برای آزادسازی دانشنامه تحصیلی می توانند باقیمانده مدت تعهدات خود را خریداری نمایند.

 

شماره حساب خرید تعهدات آموزش رایگان وزارت بهداشت(2173319001003 بانک ملی شعبه شهرک قدس کد1458 )

نشانی: گیلان- رشت- بلوار امام خمینی(ره)- روبروی هتل پردیس       تلفن: 33328845-013   نمابر: 33334287-013 کدپستی: 94755-41887

(اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان )
 
 
 
 
 

 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   8767