جستجو:  
سه شنبه 30 مهر 1398

 
 
معرفی

شرح وظایف اداره دانش آموختگان

 

بررسی پرونده تحصیلی و انجام مراحل فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام آن به وزارت متبوع

تنظیم و صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش آموختگان ( جهت استخدام یا ادامه تحصیل در داخل کشور)

تنظیم و ارسال تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان به ادارات ، سازمانها و مراکز متقاضی (جهت استخدام یا تبدیل وضعیت )

 

تنظیم و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان ( جهت اخذ دانشنامه و تمامی مدارک تحصیلی )

معرفی دانش آموختگان مشمول پسر به حوزه نظام وظیفه

صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت شرکت در آزمونهای مقاطع بالاتر تحصیلی ( در صورت عدم دریافت گواهینامه موقت)

صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع جهت شرکت در آزمونهای مقاطع بالاتر تحصیلی ( در صورت عدم دریافت گواهینامه موقت)

صدور گواهی فراغت از تحصیل برای دانش آموختگان، جهت ثبت نام در مقاطع بالاتر تحصیلی در دانشگاههای پذیرفته شده ( در صورت عدم احراز شرایط دریافت  گواهینامه موقت)

ارسال گواهی تحصیلی و ریز نمرات دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر تحصیلی پذیرفته شده اند بر اساس درخواست دانشگاههای مذکور )  طبق ضوابط)

صدور گواهی معدل کل تحصیلی برای دانش آموختگان متقاضی ( فاقد شرایط دریافت گواهینامه موقت تحصیلی)

تحویل مدارک تحصیلی ( دانشنامه و ریزنمرات ) به دانش آموختگان براساس مجوز تحویل مدارک صادر شده

صدور دانشنامه و ریز نمرات المثنی ( پس از طی مراحل قانونی)

صدور گواهینامه موقت المثنی( پس از طی مراحل قانونی)

محاسبه مالی تعهدات دانش آموختگانی که متقاضی خرید تعهدات آموزش رایگان خود می باشند( جهت آزاد سازی و اخذ دانشنامه تحصیلی )

مکاتبه با وزارت بهداشت جهت دریافت مجوز تایید مدارک تحصیلی دانش آموحتگان برای مراکز دانشگاهی خارج کشور

( تکمیل فرم شماره 12)

پاسخ به استعلام هسته گزینس دانشگاه ( در خصوص دانش آموختگان پذیرفته شده مقاطع بالاتر تحصیلی)

ثبت و ورود اطلاعات فردی و تحصیلی دانش آموختگان در بانک اطلاعات رایانه ای اداره دانش آموختگان شامل مشخصات شناسنامه ای،  فراغت از تحصیل ، گواهینامه موقت تحصیلی، تاییدیه تحصیلی- مجوز تحویل مدارک تحصیلی، ارسال ریز نمرات ، گواهی تحصیلی به مقاطع بالاتر دانشنامه تحصیلی

خطاطی و تنظیم دانشنامه های تحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی و حفظ و نگه داری آنان

مکاتبات متفرقه ( با دانشکده های تابعه ، سازمان سنجش ، سازمان نظام پزشکی ، سایر دانشگاههای علوم پزشکی ، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و ...

 رئیس : آقای همایون اسکندری

کارشناسان : خانم سمیه شعبانی - آقای فرشاد جباری - خانم اشرف السادات سید دانش 
 
تلفن تماس : 01333344818---- 213
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   3250