جستجو:  
سه شنبه 30 مهر 1398

 
 
کمیسیون موارد خاص

لیست مدارک و اطلاعات مورد نیاز تشکیل کمیسیون موارد خاص 

 1- دریافت نامه های ارسالی از دانشکده ها به همراه فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول طرح در کمیسیون و دلایل و مستندات آنها

2- مطالعه و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول با توجه به سوابق موجود، براساس مفاد آئین نامه آموزشی و آئین نامه کمیسیون موارد خاص

3- تعریف و ایجاد بانکهای اطلاعاتی رایانه ای و ورود کلیه اطلاعات و سوابق آموزشی در فیلدها ی مشخص

4- تهیه وتنظیم دستور جلسه شورای کمیسیون موارد خاص

5- تهیه و تنظیم دعوتنامه و ارسال آن به اعضای شورا جهت شرکت در جلسه

6- تشکیل جلسه در تاریخ مقرر جهت تصمیم گیری در خصوص مفاد دستور جلسه

7- ابلاغ و ارسال مصوبات شورا به دانشکده های ذیربط و وزارت متبوع

 

تاریخ

تعداد مصوبات

94/2/23

19

93/9/12

19

93/3/13

8

92/8/15

17

92/3/27

8

91/9/7

20

91/2/24

7

90/9/9

7

90/6/15

14

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   3439