جستجو:  
شنبه 10 اسفند 1398

 
 
شوراهای نقل و انتقال
چاپ

  لیست مدارک و اطلاعات فرمهای مورد نیاز تشکیل شوراهای میهمانی خروجی - ورودی :

- مکاتبه با دانشکده ها در خصوص مهلت زمانی ارسال تقاضاهای میهمانی ، انتقال – جابجایی و تغییر رشته

دانشجویان خروجی

-دریافت فرمهای فوق به همراه دلایل و مستندات از دانشکده ها و یا بطور مستقیم از دانشجویان – تفکیک و دسته بندی فرمها برحسب نوع – رشته – ورودی

-بررسی تقاضاهای نقل و انتقال ، میهمانی – جابجایی ، تغییر رشته دانشجویان خروجی و مطابقت با دستورالعملها و مفاد آئین نامه های آموزشی

-طراحی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی رایانه ای و ورود کلیه اطلاعات در فیلدها ی مشخص

-تهیه وتنظیم دستور جلسه شورا

-تهیه و تنظیم دعوتنامه و ارسال آن به اعضای شورا جهت شرکت در جلسه

-تشکیل جلسه در تاریخهای  مقرر جهت تصمیم گیری در خصوص مفاد دستور جلسه

-ارسال مصوبه و اعلام موافقت یا عدم موافقت متقاضیان به دانشکده ها ی ذیربط

-ارسال تقاضاهای مورد موافقت شده به دانشگاههای مقصد

 
         تاریخ برگزاری شوراهای میهمانی ( خروجی-ورودی)
 

شورای میهمانی خروجی

21-9-89

شورای میهمانی ورودی

3-11-89

شورای نقل و انتقال به سایر دانشگاهها( خروجی)

91-4-12

شورای نقل و انتقال دانشجویان از سایر دانشگاهها(ورودی)

91-6-6

خروجی))شورای میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاهها

91-9-20

شورای میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاهها ( ورودی)

91-11-9

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/03/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   2929