جستجو:  
پنجشنبه 2 آبان 1398

 
 
شورا های آموزشی
چاپ
  

لیست مدارک و اطلاعات فرمهای مورد نیاز جهت تشکیل شوراهای آموزشی

 

دریافت نامه های ارسالی از دانشکده ها به همراه دلایل و مستندات آنها و تفکیک و طبقه بندی موضوعی 

-بررسی نامه و پرونده دانشجویان جهت مطابقت با مفاد آئین نامه های آموزشی مرتبط و دستور العملها

-تعریف و ایجاد بانکهای اطلاعاتی رایانه ای و ورود کلیه اطلاعات و سوابق آموزشی در فیلدها ی مشخص مربوطه

-تهیه وتنظیم دستور جلسات  شورا

-تهیه و تنظیم دعوتنامه و ارسال آنها به روسا و معانین آموزشی دانشکده  ها

-تشکیل جلسات در تاریخهای مقرر جهت تصمیم گیری در خصوص مفاد دستور جلسه

-ابلاغ و ارسال مصوبات شورا به دانشکده های ذیربط

-تهیه نامه ها و مکاتبات لازمه با سایر مراکز سازمانها – ادارات و ... 


 تاریخ برگزاری شوراهای آموزشی
 

تاریخ

تعداد مصوبات
 

94/9/4

27

94/7/29

39

94/6/28

13

94/5/21

31

94/3/30

8

94/2/30

8

94/2/2

22

93/12/24

35

93/10/17

21

93/9/2

22

93/7/27

34

93/6/23

21

94/5/28

20

94/4/31

37

94/3/26

15

93/3/5

6

93/2/29

23

 
   
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2980