جستجو:  
یکشنبه 17 آذر 1398

 
 
شورا های آموزشی
چاپ

لیست مدارک و اطلاعات فرمهای مورد نیاز جهت تشکیل شوراهای آموزشی

 

دریافت نامه های ارسالی از دانشکده ها به همراه دلایل و مستندات آنها و تفکیک و طبقه بندی موضوعی 

-بررسی نامه و پرونده دانشجویان جهت مطابقت با مفاد آئین نامه های آموزشی مرتبط و دستور العملها

-تعریف و ایجاد بانکهای اطلاعاتی رایانه ای و ورود کلیه اطلاعات و سوابق آموزشی در فیلدها ی مشخص مربوطه

-تهیه وتنظیم دستور جلسات  شورا

-تهیه و تنظیم دعوتنامه و ارسال آنها به روسا و معانین آموزشی دانشکده  ها

-تشکیل جلسات در تاریخهای مقرر جهت تصمیم گیری در خصوص مفاد دستور جلسه

-ابلاغ و ارسال مصوبات شورا به دانشکده های ذیربط

-تهیه نامه ها و مکاتبات لازمه با سایر مراکز سازمانها – ادارات و ... 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   3032