جستجو:  
جمعه 22 آذر 1398

 
 
ثبت نام کارگاه های آموزش پزشکی
چاپ
طرح درس

بهمن-اسفند         

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

(تحلیل آزمونهای چندگزینه ای)

آبان-آذر-بهمن      
OSCE بهمن
روشهای نوین ارزشیابی بالینی بهمن-اسفند
مشاوره و راهنمایی تحصیلی -استاد مشاور هیجدهم آذر
CONCEPT    MAP 17 و 18 آذر ماه
CONCEPT    MAP بهمن
مقاله نویسی اسفندماه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/11/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   2075