جستجو:  
شنبه 14 شهریور 1394
Demo2 third
دیدار معاون محترم آموزشی و هیئت همراه با گروه آموزشی گوش و حلق و بینی در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین
Demo2 third
دیدار معاون محترم آموزشی با گروه آموزشی پوست در مرکز آموزشی درمانی رازی
Demo2 third
دیدار معاون محترم آموزشی و هیئت همراه با گروه آموزشی روانپزشکی در مرکز آموزشی درمانی شفا
Demo2 third
دیدار معاون محترم آموزشی و هیئت همراه با گروه آموزشی عفونی در مرکز آموزشی درمانی رازی
Demo2 third
دیدار معاون محترم آموزشی دانشگاه با اعضای گروه آموزشی نورولوژی در مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 
 
اخبار معاونت آموزشی دانشگاه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دستیار تخصصی  سال 1394 ..... 
        10:23:05       1394/06/10

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 1394 ..... 
        09:11:44       1394/06/09

معاون محترم آموزشی دانشگاه از گروه آموزشی گوش و حلق و بینی مستقر در مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین جهت...
        13:31:57       1394/06/08

دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان می توانند ....
        12:06:36       1394/06/07

بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه و هیئت همراه از گروه آموزشی پوست روز یکشنبه مورخ 94/5/25، جهت...
        13:56:57       1394/05/26
 
     
 
 
اخبار امور هیئت علمی


دومین و سومین کارگاه از سری کارگاه های انتظارات آموزشی از اعضای هیئت علمی درتاریخ های 94/5/19 و 94/5/25 در سالن کارگاه حوزه ی معاونت آموزشی برگزار گردید. در این...
        07:58:47       1394/05/27

جلسه کمیته رفاه هیئت علمی با حضور مدیر هیئت علمی و مسئول رفاه و نمایندگان رفاه دانشکده ها، روز سه شنبه...
        13:13:39       1394/05/19

جلسه کمیته رفاه هیئت علمی با حضور مدیر هیئت علمی و مسول رفاه و نمایندگان رفاه هیئت علمی دانشکده ها، روز دوشنبه...
        13:24:26       1394/05/19

هشتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 94/5/3 با حضور ریاست محترم... 
        10:09:22       1394/05/04

جلسه کمیته تخصصی بالینی هیئت ممیزه از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/4/23 با حضور مدیر محترم...
        09:04:03       1394/04/24
 
     

  


 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   284  دیروز:   143  کل مراجعات:   111696