جمعه 29 تیر 1397
EN

 
 
برنامه جلسات ماهانه

برنامه جلسات ماهانه مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با مدیران EDO دانشکده ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
 
 
روز
تاریخساعت
مکان
 چهارشنبه
  97/2/269-11
دانشکده داروسازی
چهارشنبه97/3/23
9-11
دانشکده بهداشت
چهارشنبه97/3/30
9-11
دانشکده پزشکی
چهارشنبه97/4/20
9-11
دانشکده دندانپزشکی
چهارشنبه
97/4/27
9-11
دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت
چهارشنبه97/5/31
9-11
دانشکده پردیس بین الملل
چهارشنبه97/6/21
9-11
دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی شرق گیلان
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1007