سه شنبه 6 خرداد 1399
EN

 
 
کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی برگزار شده

 ردیفکارگاه آموزشی
 تاریخ
فایل PDF
1
کارگاه ارزشیابی اساتید تحت وب
93/06/08
-
2
کارگاه یادگیری الکترونیکی E-Learning
93/07/30
-
3
کارگاه وبینار برای اعضای هیئت علمی
93/08/14
-
4
کارگاه آموزش LMS
93/09/19
-
5
کارگاه یادگیری الکترونیکی Articulate Storyline
93/09/24
-
6
کارگاه تولید محتوا با استفاده از نرم افزار Articulate Storyline
93/11/25
-
7

کارگاه یادگیری الکترونیکی و آموزش تولید محتوا با

93/11/20

8

کارگاه یادگیری الکترونیکی و آموزش تولید محتوا با

93/11/21

9
کارگاه آشنایی و کار با سامانه آموزش الکترونیکی LMS
93/12/04
-
10
کارگاه آموزشی پرسشنامه الکترونیک (google Docs)
93/12/14
-
 11کارگاه ساخت محتوای الکرتونیکی در آموزش Student-Centered
94/02/19
-
12
کارگاه ساخت محتوای الکترونیکی با نرم افزار Adobe Acrobat x pro
 94/05/28 -
13
کارگاه آشنایی با LMS و وبینار
94/07/21
-
14
کارگاه آشنایی با LMS و وبینار(2)
94/8/12
-
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   879