سه شنبه 6 خرداد 1399
EN

 
 
آیین نامه ها

 

 سوالات رایج دانشجویان استعداد درخشان

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/28

 

 

 

آیین نامه ها 

  

آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

مصوب پانصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1385/06/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 1385/07/05  شماره ابلاغ: 2894/دش

 

مقدمه:

به منظور تحقق بخشیدن به تأکید مقام معظم رهبری در» استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعة همه جانبه کشور» و در اجرای مادة 4 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان درباره «تعریف نخبه و احراز استعدادهای برتر و نخبگی افراد» آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی تصویب می‌شود. در این آیین نامه «بنیاد ملی نخبگان کشور» به اختصار «بنیاد» و دو وزارتخانه «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به اختصار «وزارتین علوم و بهداشت» نامیده می‌شود.

 

ماده 1ـ هدف

منطقی کردن و تعریف شاخص‌های علمی، استانداردسازی معیارها و فرایندهای شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر هر بخش.

 

ماده 2ـ تعریف نخبه و استعداد برتر

1ـ2ـ «نخبه» به استناد ماده 4 اساسنامه بنیاد به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور گردد.

 2-2- «استعداد برتر» به فردی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه نخبه بوده ولی هنوز زمینه‌های لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است.

تبصره 1: تعاریف فوق شامل استعدادهای برتر و نخبگان بخشهای مختلف از قبیل علمی و فناوری، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و مدیریتی می‌باشد.

 

تبصره 2: تعریف و شرایط احراز نابغگی و نحوه حمایت از نوابغ توسط بنیاد پیشنهاد و پس از تصویب هیئت امناء به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

 

تبصره 3: استعداد برتر و نخبگی یک فرآیند پویا است و می‌بایست تداوم شرایط در دوره‌های زمانی مشخص در احراز نخبگی معیار قرار گیرد.

 

ماده 3 ـ فرایند احراز استعداد برتر و نخبگی در حوزه‌های مختلف

1-3-     در تعیین و احراز شرایط نخبگی، فرآیندهای تعریف و تجربه شده توسط نهادهای برگزینندة ‌نخبگان هر بخش پذیرفته شده و با جهت گیری علمی و عقلایی سیاست‌های موجود هماهنگ و معیارهای وضع شده عنداللزوم تقویت و یا اصلاح می‌گردد.
22- 3ـ آیین نامه های موجود برای تعیین بهترینها در بخش‌های مختلف با رویکرد تقویتی مورد اصلاح و تصویب بنیاد قرار خواهد گرفت.

 

ماده 4 ـ شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی افرادی که دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند، استعداد برتر یا نخبه شناخته می‌شوند.

1ـ4ـ برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی

الف ) نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین‌المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه

ب ) راه‌یافتگان مرحله نهایی المپیادهای معتبر جهانی بین‌المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

ج ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر بین‌المللی دانشجویی با تأیید وزارتین علوم و بهداشت به عنوان نخبه

د ) نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانشجویی کشور با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

هـ ) نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

 

2ـ4ـ برگزیدگان از میان آزمونهای سراسری

الف) برگزیدگان از میان رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری مقطع کارشناسی از میان 100 نفر اول برای رشته‌های ریاضی و فیزیک، 50 نفر اول برای رشته‌های علوم تجربی، 50 نفر اول برای رشته‌های علوم انسانی و 20 نفر اول برای رشته‌های هنر به عنوان استعداد برتر
 

3ـ4ـ مخترعان و مکتشفان

الف ) برگزیدگان مسابقات و جشنواره‌های علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنوارة بین‌المللی خوارزمی، جشنوارة جوان خوارزمی و جشنوارة علوم پزشکی رازی با معرفی وزارتین علوم و بهداشت و تأیید بنیاد به عنوان استعداد برتر
ب ) برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصلاح داخلی و یا خارجی به ثبت رسیده باشد به عنوان استعداد برتر (بنیاد تعیین کنندة مراجع ذیصلاح است).

تبصره: جشنواره‌ها و مسابقات علمی با تأیید وزارتین علوم و بهداشت و در موارد خاص با تأیید بنیاد معتبر شناخته می‌شود.
 

4ـ4ـ دانش آموختگان

برگزیدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشته‌های دانشگاهی (کارشناسی و بالاتر) داخل کشور و حوزه‌های علمیه (سطح یک و بالاتر) با معرفی «وزارتین علوم و بهداشت» و «مدیریت حوزه علمیه قم و خراسان» به عنوان استعداد برتر

 

5ـ4ـ برترین‌های مسابقات علوم قرآنی

برگزیدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآنی داخلی و بین‌المللی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان استعداد برتر
تبصره: تشخیص اعتبار مسابقه با بنیاد است.

 

6ـ4ـ شخصیتهای برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

الف ) برگزیدگان از میان محققان ایرانی که بر اساس معیارهای مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بین‌المللی و داخلی به لحاظ تعداد ارجاعات به مقالات آنها و یا سایر شاخص‌های مرتبط به عنوان پژوهشگران و دانشمندان ملی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند، با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به عنوان نخبه

ب ) برگزیدگان از میان افرادی که برای حل مشکلات ملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راهکارهای مناسبی ارائه کرده‌اند و این راهکارها تجربه شده و نتایج حاصل از آن به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد، با انتخاب بنیاد به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزیدگان از میان افرادی که در هر یک از رشته‌ها و گروه‌های علمی اعم از علوم انسانی و معارف اسلامی، علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی، کشاورزی و هنر، نظریه یا تئوری جدید ارائه کرده و از سوی مراجع معتبر ملی و بین‌المللی مربوطه، تأثیرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر (تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است)

 د ) برگزیدگان از میان مؤلفان و مترجمان کتب، نویسندگان مقالات، واعظان و شاعران که آثار فاخر ایشان دارای نقش مهم و تأثیر ویژه در توسعه مرزهای دانش و فناوری یا تربیتی و اخلاقی در حوزه مربوط بوده است، به عنوان استعداد برتر (تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است

 

7ـ4ـ آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری برگزیدگان از میان آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده هنری در حوزه‌های موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، معماری و غیره با معرفی مراجع معتبر و انتخاب بنیاد به عنوان استعداد برتر (تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(

 

8ـ4ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری

الف ) برگزیدگان از میان اعضای هیأت علمی که در مراتب دانشگاهی کار ممتاز و شاخصی را انجام داده‌اند به عنوان استعداد برتر
ب ) برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز در سطح کشور براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزیدگان از میان پژوهشگران نمونه کشوری براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
 

9ـ4ـ مدرسین و محققین علوم حوزوی

الف ) برگزیدگان از میان مدرسین حوزه‌های علمیه کشور که تدریس می‌نمایند، براساس ضوابط شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر

ب ) برگزیدگان از میان محققین برتر حوزوی با معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر
تبصره 1: در مواردی که برای «برگزیدگان» مرجع ذکر نشده است، مرجع گزینش بنیاد است.
 

تبصره 2: بنیاد می تواند از میان برگزیدگان به عنوان «استعدادهای برتر » افرادی را به عنوان «نخبه» معرفی نماید.
 

ماده5:

پیشنهاد استعداد برتر و نخبگی می‌تواند هم از سوی افراد واجد شرایط و هم از سوی نخبگان و استعدادهای برتر شناخته شده و هم از سوی نهادها و سازمانها به بنیاد صورت گیرد.

 

ماده 6:

نحوه حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان و سایر موارد براساس آیین نامه‌ها و ضوابطی خواهد بود که مطابق بند 11 ماده 9 اساسنامه بنیاد توسط هیأت امناء بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد و به تصویب می‌رسد.

 

ماده 7:

موارد خاص و همچنین موارد پیش بینی نشده یا دارای ابهام در شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی و مراجع تأیید کننده بنا به تصویب هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان خواهد بود.

 

ماده 8:

 این آیین نامه در 8 ماده و 7 تبصره در جلسه 589 مورخ 14/6/85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به پیشنهاد هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

 

 

 

 

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

مقدمه                                                                                                         

 به منظور اعتلای علمی کشور و تربیت چهره های علمی شاخص ودر راستای برنامه ریزی توسعه پایدار کشورو به اجرا در آوردن سیاستهای هدایت و حمایت استعدادهای درخشان در دانشگاههای علوم پزشکی وموسسات علمی واجد شرایط  مصوب جلسه 419 مورخ 77/2/22 و جلسه 502 مورخ81/5/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این آیین نامه به تصویب رسید.

در این آیین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " وزارت"، دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز آموزشی و تحقیقاتی وابسته " دانشگاه"و شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به اختصار "شورا " نامیده می‌شود.

 

ماده 1-  اهداف شورا عبارتست از

1-شناسایی افراد با استعداد و عملکردهای درخشان، طبقه بندی آنها به شیوه های علمی وایجاد شرایط جهت شکوفایی آنها

2-جذب و هدایت دانشجویان دارای استعداد درخشان درجهت رشته هایی که اینگونه افراد دارای استعداد لازم برای آنها بوده و مورد نیاز کشور و وزارت بهداشت می باشند و حمایت مادی ومعنوی از آنان.

3-گسترش نوآوری،ابداع ،خلاقیت ،توان رهبری وکارآفرینی افراد با استعداد درخشان

 

ماده 2- وظایف شورا

1-تعیین سیاست ها، راهکارها ، تهیه و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های هدایتی و حمایتی لازم  به منظور اجرایی نمودن اهداف موضوع ماده یک.

2-صدور مجوز اجرای برنامه های خاص جهت پرورش استعدادها و عملکردهای درخشان در دانشگاهها و موسسات علمی واجد شرایط و نظارت بر نحوه اجرا و اثر بخشی و حمایت از اجرای آنها

3-تصویب ضوابط و معیارهای لازم جهت  تخصیص اعتبار خاص به دانشگاهها به منظور پرورش استعدادهای درخشان

4-  تشکیل کمیته های تخصصی و کارشناسی برای تدوین و اصلاح طرحها، آئین نامه ها و برنامه های آموزشی

5- ارائه پیشنهاد های لازم به مراجع درون بخشی و برون بخشی ذیربط جهت تسهیل امور حمایتی مرتبط با استعدادهای درخشان

 

ماده 3- اعضاء شورا

1- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( رئیس شورا)

2- معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت ( نایب رئیس شورا)

3- معاون تحقیقات و فن آوری وزارت

4- رییس سازمان سنجش آموزش کشور

5- رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

6- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

7- دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

8- دبیران شوراهای پنجگانه ( علوم پایه، پزشکی عمومی، پزشکی تخصصی ، دندانپزشکی، داروسازی) و مدیرکل   دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی حوزه معاونت آموزشی و امور دانشجویی

9- رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( دبیر شورا )

10- چهارنفر از اعضاء هیات علمی دانشگاهها

11- یک نفر از استعدادهای درخشان کشور

تبصره : اعضای شورا به پیشنهاد معاون آموزشی وامور دانشجویی برای یک دوره دو ساله توسط وزیرمنصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

 

ماده4- جلسات شورا

شورا به دعوت دبیر شورا حداقل سالی 2 بار تشکیل جلسه  می دهد. حضور 3/2 اعضای شوراجهت  رسمیت یافتن جلسات ضروری بوده و تصمیمات آن بر مبنای اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر (1+50 % ) اعتبار می یابند.. 

 

ماده 5-دبیرخانه شورا

دبیرخانه شورا درمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  حوزه معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت تشکیل و زیر نظر دبیر شورا اداره می شود. ریاست دبیرخانه به عهده رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بوده که مسئولیت اجرای کلیه آیین نامه های مصوب را به عهده دارد.

 

ماده 6- وظایف دبیرخانه

- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در دانشگاهها

- تهیه پیش نویس آئین نامه های جدید یا اصلاح آئین نامه های قبلی براساس مطالعات و بررسیهای لازم توسط  گروههای کارشناسی با استفاده از نظرات شوراهای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاهها و ارائه آنها جهت تصویب در شورا

- نظارت و ارزشیابی ادواری عملکرد شوراهای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاهها و پیشنهاد تخصیص بودجه براساس ارزشیابی انجام شده

- ابلاغ مصوبات به مراجع ذیربط

- دعوت از اعضای شورا و تنظیم دستور کار و صورت جلسات شورا

- انجام سایر امور محوله از طرف شورا

 

ماده7-شورای معین

شورا دارای یک شورای معین بوده که وظیفه آن تفسیر،تدوین وتصویب شیوه نامه های لازم درجهت اجرای مصوبات شورا می باشد.

 تبصره1: مصوبات شورای معین درحکم مصوبات شورا بوده و لازم الاجرا می باشد.

 

تبصره 2: شورای معین از معاون آموزشی،دبیران شوراهای پنجگانه و مدیر کل دفتر گسترش وارزیابی آموزش پزشکی رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، چهار  نفر از اعضای هیئت علمی و یک نفر از استعدادهای درخشان عضو شورا که با حکم وزیرمنصوب می‌گردند تشکیل می‌گردد.

 

این آئین نامه که مشتمل بر یک مقدمه،7ماده و 4 تبصره است در تاریخ 13/5/86 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و جایگزین آئین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان مورخ 18/8/82 گردید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا  می باشد .

 

 

 

 

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان

 

مقدمه

 در اجرای بند 1ماده 2 آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان  و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان با محوریت ارزش های والای اسلامی ،انسانی وملی این آیین نامه تصویب گردید.

 

ماده 1- به منظور رعایت اختصار واژه های زیر در این آیین نامه به کار می رود.

وزارت : منظور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.

شورا : منظور شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می باشد.

دانشگاه : منظور هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی کشور است که طبق مقررات وزارت عمل می کنند.

دانشجو: منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت و
دانشکده های علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی( شاهد، بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) میباشد.

 

ماده 2- دانشجویان موضوع این آیین نامه عبارتند از :

    الف - برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز 500 (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

    ج- رتبه های اول انفرادی کشوری المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشوربا معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

    د – دارندگان مدال طلا از المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت

   هـ - برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت با معرفی دبیرخانه های مربوطه

    و- مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

    ز- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی نهاد ذیربط

    ح- 5/2 % پذیرفته شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی؛ جامع پیش کارورزی پزشکی، پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی(حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

   ط- رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد وPh.D  به شرح زیر :

       - در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد: تا  20 نفر  پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوری، تا 50 نفر پذیرفته شده در هر رشته  دو نفراول کشوری و  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول کشوری.

      - در آزمون های ورودی  Ph.D : در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودی هر رشته تا 10نفر پذیرفته شده در هر رشته نفراول ،20 -11نفر پذیرفته شده در هر رشته دو نفراول و  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 20 نفر باشد در مجموع سه نفراول .

   ی- 1% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی(حداقل یک دانشجو)به شرط کسب حداقل معدل 5/18برای دوره کاردانی ، حداقل معدل 18 برای دوره کارشناسی و برای مقاطع بالاترکسب معدل  17یا بیشتر در آن سال تحصیلی .

   ک- دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه  و بر اساس دستور العملی که از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ می شود.

 

ماده 3– دانشجویان واجد شرایط هر یک از بندهای ماده 2 (به غیر از بند ی )در مقاطع کاردانی و کارشناسی باید در کل دوره معدل بیشتر از  17 و در مقاطع کارشناسی ارشد وبالاتردر کل دوره  معدل  بیشتر از16 کسب نمایند .

 

تبصره1: دانشجویان واجد شرایط هر یک از بندهای ماده 2 در مقاطع کاردانی و کارشناسی که دو ترم متوالی یا متناوب  معدل کمتر از 16 و در مقاطع کارشناسی ارشد وبالاترکه بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل  کمتر از15 کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

 

تبصره2: شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده باشد.

 

ماده 4- دانشجویانی که دارای حکم محکومیت  قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات
آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

 

ماده 5- دانشجویان دارای  استعداد درخشان هر مقطع تحصیلی اعم ازشاغل به تحصیل و یا فارغ التحصیل  مجازند فقط یک نوبت قبل از انجام خدمت سربازی و طرح نیروی انسانی در آزمون ورودی مقطع بالاتر شرکت نمایند.

 

ماده 6- حداکثر10 درصد از ظرفیت پذیرش مازاد در هر رشته به دانشجویان دارای استعداد درخشان دوره روزانه مقاطع مختلف تخصیص داده می شود.جهت استفاده از این سهمیه شرکت در آزمون و کسب حداقل  90 درصد نمره ای که  آخرین نفر گزینش آزاد رشته/محل مربوطه به دست آورده است لازم می باشد .

 

تبصره1: جایابی و پذیرش دانشگاهی دانشجویانی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند توسط دبیرخانه های تخصصی مربوطه صورت می گیرد.

 

تبصره2 : برای استفاده از سهمیه مازادکسب حداقل امتیاز از حیطه های آموزشی ، پژوهشی ،فردی و اجتماعی لازم است که بالاترین امتیاز کسب شده ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره3: چگونگی محاسبه امتیازات فوق الذکر در  شیوه نامه ای که توسط  دبیرخانه های برگزار کننده آزمون تدوین شده است ارائه  خواهد شد.

 

تبصره 4:دانشجویان مشمول این ماده می توانند فقط یک مرتبه مشروط بر اینکه بیش از دو سال از زمان
فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد از این تسهیلات بهره مند گردند.

 

ماده 7-دانشجویان مشمول این آیین نامه (به استثنای دانشجویان مقاطع Ph.D  و تخصصی) می توانند طرح نیروی انسانی خود را درسازمان ها ومراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی ویا مدیریتی مرتبط با دانشگاه های
علوم پزشکی  یا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی بگذرانند مشروط بر اینکه سازمان های فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند.

 

ماده8- دانشجویان دارای استعداد درخشان دوره دکترای حرفه ای مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دو نیمسال تحصیلی و تائید استاد مشاور بطور همزمان در یکی از رشته های کارشناسی یا  MPH دانشگاههای کشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند.

 

تبصره1: دانشجو پس از ورود به رشته دوم می بایست واحدهای درسی از هر دو رشته را به نحوی اخذ نماید که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول ، هر دو رشته را به پایان رساند.

 

 

تبصره2: دانشجویان مشمول این آیین نامه در مقطع دکتری حرفه ای می توانند از تسهیلات MD-Ph.D در حین تحصیل رشته اول استفاده نمایند.ارائه این تسهیلات بر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شورای عالی برنامه ریزی خواهد بود.

 

ماده 9- به منظور هدایت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دارای استعداد درخشان ونظارت بر آنها، دانشگاه یکی از اعضای هیئت علمی ترجیحاً دارای مرتبه استادیاری به بالا را بعنوان استاد مشاوردانشجو تعیین می نماید.

 

ماده 10- دانشجوی دارای استعداد درخشان می تواند به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاهها و تائید معاونت آموزشی دانشکده دروس عمومی را بطور غیرحضوری بگذراند. این دروس جزء حد نصاب واحدهای درسی دانشجودر آن نیمسال تحصیلی منظورنمی گردد.

 

تبصره1 : زمان دادن امتحان ابتدای نیم سال تحصیلی و کسب حداقل نمره 14 به عنوان شرط قبولی لحاظ شود.

 

تبصره2 : در خصوص دروس معارف اسلامی دانشجویان دارای استعداد درخشان حداکثر دو عنوان از مجموع 6 عنوان دروس مذکور  ویا حداکثر4 واحد از 12 واحد فوق را می توانند به انتخاب خود  وبا امتحان ابتدای نیمسال تحصیلی و بدون شرکت در کلاس با هماهنگی گروه معارف اسلامی دانشگاه بگذرانند.

 

ماده 11- دانشجوی دارای استعداد درخشان میتواند در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد مشاور و تائیدمعاونت آموزشی دانشکده مربوطه  حداکثر تا 27 واحد درسی را بگذراند.

 

ماده 12- دانشگاه می تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان دارای استعداد درخشان ، کلاس های  ویژه ای تشکیل دهد.

 

ماده 13- دانشگاه موظف است کلاس های ویژه آموزش زبان،مهارتهای رایانه ای،مدیریت ، روش تحقیق وسایر موارد مشابه بر اساس نیاز سنجی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان با تخفیف ویژه تشکیل دهد.

ماده14- دانشگاه می تواند امکانات لازم را برای شرکت دانشجویان دارای استعداد درخشان در کنفرانسهای علمی و کارگاه های آموزشی داخل و خارج از کشور فراهم نماید.

 

ماده 15 - دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه های لازم جهت تحقیق در زمینه موضوع و تهیه  پایان نامه های تحقیقاتی بر حسب مورد و شرایط هر دانشگاه اقدام نماید.

    تبصره : کمک هزینه مذکور از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 16- دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطای وام و کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه ، بن خرید کتاب وتسهیلات استفاده از کتابخانه ها، آزمایشگاه ها ، رایانه و اینترنت و امکانات زیارتی ، تفریحی، ورزشی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان به عمل آورد.

 

ماده 17- هزینه های مالی و اعتباری برنامه های ویژه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دارای استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و سایر منابع دانشگاه تامین می شود.

    تبصره : مبنای تخصیص بودجه دانشگاهها نتایج ارزشیابی به عمل آمده از برنامه ها وعملکرد آنها و متناسب با تعداد دانشجویان دارای استعداد درخشان هر دانشگاه می باشد.

 

ماده18- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه بر عهده معاونت آموزشی وزارت بوده و در شرح وتفسیر آن نظر این معاونت ملاک خواهد بود.

 

این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه ،18 ماده و12 تبصره است در تاریخ  3/12/87 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

 

 

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

مقدمه

     در اجرای بند 1 ماده 2 آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان ممتاز در جهت شکوفایی استعدادهای آنان، این آیین نامه تدوین و اجرا می گردد.

 

ماده 1 – تعاریف :

   در این آیین نامه واژه های زیر در معانی مربوطه به کار می رود.

    وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

    دانشگاه : منظور هریک از دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ودانشکده های علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی( شاهد، بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) می باشد.

    دانشجو: منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت ودانشکده های علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی( شاهد، بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) می باشد.

   مقطع پایین تر: منظور دوره تحصیلی فعلی دانشجو است.

   مقطع بالاتر: منظور دوره تحصیلی بلافاصله بعدی دانشجو است.

 

ماده 2 – پذیرش بدون آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند1-2 این ماده می توانند با رعایت شرایط مقرر، بدون شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند.

 

1-2 – دانشجویان برای برخورداری از مزایای مقرر در ماده 2 باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- مقطع کاردانی:

1- دانشجوی ممتاز دوره کاردانی (پذیرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش کشور)که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 18 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود.(به تایید معاونت آموزشی دانشگاه)

2-  دانشجوی نمونه کشوری گروه پزشکی در مقطع کاردانی به تایید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

تبصره : دانشجویان مشمول بند الف-1 توسط دانشگاه های پذیرش دهنده (مقصد) و بر اساس ضوابط مربوطه به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد. و معرفی و جایابی دانشجویان نمونه کشوری بند الف-2 از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت خواهد بود.

 

ب- مقطع کارشناسی:

1-  دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ناپیوسته که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 17در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهارنیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین جزء 10% برتر فارغ التحصیلان هم رشته با ورودی مشترک باشد.

2- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 17 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود .

3-     دانشجوی نمونه کشوری گروه پزشکی در مقطع کارشناسی به تایید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

  2-2 - معرفی دانشجویان مشمول بندهای )ب-1(و )ب-2(و )ب-3( در رشته مرتبط به دانشگاه توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت انجام خواهد شد و سهمیه دانشجویان نمونه کشوری جدا از سهمیه دانشجویان ممتاز( بند ب-1و2 ) خواهد بود.

    دانشگاه باید رتبه های اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی را که واجد شرایط آیین نامه می باشند(مشمولین بندهای ب-1و ب- 2 ) بر اساس جدول تخصیص امتیاز مربوطه، امتیاز بندی نموده و با توجه به ظرفیت رشته ها و امتیاز کسب شده، متقاضیان را اولویت بندی و با مستندات مربوطه حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی نمایدو پذیرش دانشجو بر اساس امتیازات مکتسبه و اولویت انتخاب رشته/محل و منوط به اعلام آن مرکز خواهد بود. معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره مندی از تسهیلات این ماده بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهی خلاف واقع پس از پذیرش دانشجو ، قبولی فرد کان لم یکن شناخته شده و مسئولیت آن بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.

 

3-2 - در صورتی که در بین متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در یک رشته/محل، امتیازات مکتسبه یکسان باشد معدل بالاتر در اولویت خواهد بود و در صورت برابری امتیازات و معدل کل، هر دو نفر پذیرش خواهند شد.

 

4-2 -  درصورتی که به علت نحوه ارائه واحد های درسی توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصیل دانشجویان یک دوره ، افزایش یابد با ارائه تاییدیه ازمعاون آموزشی دانشگاه یک نیمسال تحصیلی به حداکثردوران تحصیل اضافه خواهد شد.

 

5-2 -  در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه باشد(از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ....) به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه می گردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد.

 

6-2 -   دانشگاه ها موظفند حداکثر 10% از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد هر یک از رشته/ محل های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر اختصاص دهند. در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده علمی آن ملاک عمل خواهد بودو در مورد رشته های با پذیرش کمتر از 5 نفر، حداقل یک نفر پذیرفته می شود.

 

7-2 -  ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ،در همان دانشگاه محل تحصیل دانشجو می باشد ولی در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر در هر دانشگاه، حداقل یک سهمیه به دانشجویان ممتاز دانشگاههای دیگر اختصاص می یابد و اولویت پذیرش با دانشجویی است که امتیاز مکتسبه وی بیشتر باشد.

 

8-2 -  دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است فقط در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصیل بپردازد و در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته همنام  رشته تحصیلی مقطع  قبلی وجود نداشته باشد بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی خواهد بود.

 

9-2 -  در صورتی که دانشجو از رشته پذیرفته شده انصراف دهد ، مشمول محرومیت یکساله منع شرکت در آزمون نخواهد شد ولی نمی تواند مجدداً از تسهیلات با آزمون یا بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان استفاده نماید.

 

10-2 -  دانشجویان مشمول ماده 2 در مقطع کاردانی  فقط یکبار و در مقطع کارشناسی نیز فقط یک مرتبه و آن هم صرفاً برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود می توانند از تسهیلات آموزشی موضوع این ماده در مقطع بالاتر استفاده نمایند .

 

 ماده 3 - پذیرش با آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند 1-3 می توانند با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده و با شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند.

 

1-3- دانشجویان واجد شرایط عبارتند از:  

    الف - برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز 500(با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

    ج- نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشوردر هر یک از سه حیطه المپیاد مذکور (به شرط آنکه هر یک از اعضای تیم در مرحله فردی 80% نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند( با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

    د - برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه های مربوطه

   هـ - مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

    و- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

    ز- 5/2 % پذیرفته شدگان برترکشوری درهر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ؛ جامع پیش کارورزی پزشکی (حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف40نفر در هر آزمون)

 

  ح - رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد:  تا  20 نفر  پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوری، تا 50 نفر پذیرفته شده در هر رشته  دو نفراول کشوری و  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول کشوری.

 

   ط- 10% برتر فارغ التحصیلان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه(حداقل یک نفر)با کسب معدل کل حداقل 17

تبصره: در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه باشد(از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ....) به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه میگردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد.

ی- دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه  وبر اساس دستور العمل اجرایی که از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ گردیده است.

 

2-3- دانشجویان استعداد درخشان مشمول هر یک از موارد مذکور در بند(1-3)در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر برای استفاده از مزایای مقرر در این ماده مجازند فقط یک نوبت در آزمون ورودی مقطع بالاتر شرکت کنند و برای فارغ التحصیلان حائز شرایط ، آخرین مصوبات کمیسیون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  ملاک عمل خواهد بود.

 

3-3-  دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند1-3 در مقطع کارشناسی باید در پایان دوره معدل کل حداقل 17 و در مقاطع کارشناسی ارشد وبالاتردر پایان دوره  معدل کل حداقل16 را کسب نمایند .

 

4-3-  دانشجویان واجد شرایط هر یک موارد مذکور در بند1-3 که در مقطع کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم معدل کمتر از 16، در مقطع کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب  معدل کمتر از 16 ،در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک ترم معدل  کمتر از15 و در مقطع دکترای حرفه ای بیش از سه ترم معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد .

 

5-3-  شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده باشد.

6-3-  دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می توانند به شرط شرکت در آزمون و کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا و حداکثرتا 10 درصد از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد پذیرفته شوند.

       الف- این ظرفیت ، مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذیرش دانشجو) است.

       ب- در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده علمی  آن ملاک عمل خواهد بودو در مورد رشته های با پذیرش کمتر از 5 نفر حداقل یک نفر پذیرفته می شود.

      ج- کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد،کف نمره بوده و پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بر مبنای اولویت نمره و اولویت محل و همچنین ظرفیت پذیرش تعیین شده خواهد بود.

     د- پذیرش و معرفی دانشجویان واجد شرایط به دانشگاه ها توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می گیرد.

      هـ - برای استفاده از سهمیه مازاد در پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی و Ph.D داروسازی، کسب حداقل 40 امتیاز از حیطه های آموزشی ، پژوهشی ،فردی و اجتماعی لازم است که بالاترین امتیاز کسب شده ملاک عمل خواهد بود.

      و- چگونگی محاسبه امتیازات فوق الذکر در  شیوه نامه ای که توسط  دبیرخانه های برگزار کننده آزمون تدوین شده است ارائه  خواهد شد.

     ز- در صورت عدم پذیرش دانشجویان استعداد درخشان واجد شرایط توسط دانشگاه ها به صورت سهمیه مازاد، دبیرخانه مجاز است حداقل یک نفر از ظرفیت پذیرش آزاد رشته/محل مورد تقاضا کم نموده و آن را به دانشجویان استعداد درخشان اختصاص دهد.

 

7-3- دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می تواننددر هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یک مرتبه( اعم از قبولی یا عدم قبولی) مشروط بر اینکه بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد از این تسهیلات بهره مند گردند.

 

8-3- فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق بندهای ج – هـ- ز- ی در ماده3 آیین نامه" رتبه کسب نموده اند با رعایت سایر شرایط آیین نامه می توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند. 

 

ماده 4- دانشجویانی که دارای حکم محکومیت  قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

 

ماده5- متقاضیان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان، در هر یک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آیین نامه را احراز نموده باشند و برای استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع بالاتر کسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پایین تر الزامی است.

تبصره: متقاضیان واجد شرایط مجازند فقط از یک نوع از تسهیلات(با آزمون یا بدون آزمون)برای پذیرش استفاده نمایند و استفاده از هر دو روش برای پذیرش در یک سال امکانپذیر نمی باشد. اما می توانند به صورت آزاد در آزمون شرکت نمایند.

 

ماده 6- نحوه اجرای این آیین نامه به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی تدوین و تنظیم می گردد.

 

ماده 7- نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده معاونت آموزشی  وزارت بوده و در شرح و تفسیر مفاد آن،  نظر معاونت آموزشی مورد استناد خواهد بود.

 

این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه ،7 ماده و3 تبصره است در تاریخ 21/10/89   به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و جایگزین مصوبات قبلی ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان(ورودبدون آزمون و با آزمون) می گردد و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی  91-1390 به بعد قابل اجرا می باشد.

 

 

 

توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

 

 

1-     بهره مندی از تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در دانشگاه ها

در این خصوص افراد باید مشمول آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مصوب 3/12/87 باشند تا بتوانند از تسهیلات درون دانشگاهی استفاده نمایند.دانشجویان می توانند ضمن مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه محل تحصیل از جزئیات آیین نامه آگاه شده و در صورت احراز شرایط،عضو دفتر شوند.

 

2-    بهره مندی از تسهیلات ورود به مقاطع بالاتر ویژه استعدادهای درخشان:

در این خصوص افراد باید مشمول آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوب 21/10/89 باشند تا بتوانند از تسهیلات آن استفاده نمایند.که شامل 2 نوع تسهیلات است:

الف- ورود بدون آزمون- این تسهیلات فقط برای دانشجویان رتبه اول در مقطع کارشناسی بوده که متقاضی ورود به مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشند و با توجه به ظرفیت محدود پذیرش،دانشجو باید مطابق ماده 2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل..... وتبصره های آن ، شرایط مربوطه را دقیقاً احراز نماید .(استفاده از این تسهیلات بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی تا یکسال است. بازه زمانی یکسال بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی خواهد بود. )

*در مورد رتبه های اول مقاطع کاردانی ملاک شمول افراد ، بر اساس ضوابط و شرایط سازمان سنجش آموزش کشور
می باشد.

توجه: در خصوص ورود بدون آزمون معرفی رتبه های اول مقطع کاردانی به معاونت فنی،آماری سازمان سنجش آموزش کشور  و رتبه های اول مقطع کارشناسی ناپیوسته به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع خواهد بود.

ب- ورود با آزمون و استفاده از سهمیه مربوطه- این تسهیلات ویزه دانشجویانی است که شرایط ماده 3 و
 تبصره های  مربوطه  از  آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل.....را احراز نموده اند.(استفاده از این تسهیلات تا 2 سال بعد از فارغ التحصیلی است) برای استفاده از این سهمیه در آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی کسب حداقل 40 امتیاز ضروری است که ارسال و بررسی مدارک بر حسب آزمون، در دبیرخانه مربوطه خواهد بود.

توجه: معرفی افراد واجد شرایط برای آزمون های کارشناسی ارشد و Ph.D به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع و در خصوص استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان و ارسال مدارک مربوط به 40 امتیاز برای آزمون پذیرش دستیار پزشکی به دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و برای آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خواهد بود.

 

* اطلاعات بیشتر درباره آیین نامه ها را می توان از طریق سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به نشانی http://edc.behdasht.gov.ir  قسمت آیین نامه ها و بخشنامه ها- آیین نامه های استعداد درخشان دریافت نمود.

 

3-    در رابطه با تسهیلات سربازی:

کلیه واجدین شرایط آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب بنیاد ملی نخبگان می توانند از طریق مراجعه به بنیاد به حوزه نظام وظیفه معرفی شده و از تسهیلات آن بهره مند شوند.

 

4-    در رابطه با تسهیلات اداره طرح:

تسهیلات موجود در این زمینه سه دسته هستند:

الف- معافیت از طرح دوره عمومی که فقط شامل گروه های زیر می شود: دارندگان رتبه های 10-1 کشوری کنکور سراسری زیر گروه تجربی با گواهی سازمان سنجش آموزش کشور- دارندگان مدال طلای کشوری از المپیادهای ریاضی، فیزیک،شیمی،کامپیوتر و زیست شناسی دانش آموزی با گواهی دبیرخانه مربوطه- دارندگان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی که به تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع رسیده باشد.- رتبه های 3-1 کشوری از آزمون های جامع علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی- جامع پیش کارورزی پزشکی و دستیاری پزشکی و دندانپزشکی

 

ب- تسهیلات مربوط به گذراندن طرح :که فقط شامل طرح دوره عمومی بوده و در این زمینه بخشنامه کمیسیون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ 23/1/88 معتبر می باشد که بر این اساس کلیه فارغ التحصیلان ذکور و بانوان مجرد مشمول آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان صرفا در سال دوم خدمت می توانند خدمات موضوع قانون فوق الذکر را در مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت متبوع یا سازمان های وابسته واقع در شهرهای غیر مجاز (اصفهان،تهران،تبریز،شیراز و مشهد) به شرط ارائه اعلام نیاز از مراکز فوق انجام دهند.

تبصره: خانم های متاهل نخبه سال اول خدمات را نیز می توانند در مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت متبوع یا سازمان های وابسته واقع در شهرهای غیر مجاز (اصفهان،تهران،تبریز،شیراز و مشهد) انجام دهند.

 

ج- اجازه شرکت در آزمون ورودی مقاطع بالاتربرای یک بار :1- دانشجویان ترم آخر رشته پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره های تخصصی شرکت نمایند.2- فارغ التحصیلان رشته پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی که حداکثر3 ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نموده اند مجازند در آزمون های تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستیاری ادامه دهند. بدیهی است این گروه از افراد مابقی خدمات را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد. 3- فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی مشمول آیین نامه استعداد درخشان می توانند بدون محدودیت در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر شرکت نمایند.

 

 

* اطلاعات بیشتر در این باره را می توان از طریق بخشنامه شماره 106992/7/الف مورخ 17/3/88 دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت که به معاونت پشتیبانی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است دریافت نمود.

 
 

 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/18