چهارشنبه 7 خرداد 1399
EN

 
 
نحوه عضویت

کلیه دانشجویان متقاضی عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه پس از مطالعه آیین نامه های مربوطه که در سایت دانشگاه – مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی موجود می باشد، چنانچه واجد شرایط عضویت می باشند موظف به ثبت درخواست خود همچنین بارگذاری مستندات مورد نیاز در ارتباط با معیار انتخاب شده در" سیستم سما- ثبت در خواست عضویت در دفتراستعدادهای درخشان" می باشند . واحد استعداد های درخشان دانشگاه پس از بررسی درخواست ها در صورتی که افرد واجد شرایط عضویت شناخته شوند تایید نهایی گردیده و می توانند از امتیازات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع مختلف تحصیلی بهره مند گردند.

با توجه به اینکه معرفی دانشجویان استعداد درخشان در رشته ها و مقاطع مختلف جهت استفاده از تسهیلات بر اساس سامانه مذکور صورت می پذیرد لذا ثبت درخواست در سیستم سما توسط کلیه دانشجویان استعداد درخشان و تایید نهایی از سوی دانشگاه ضروری می باشد.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/11