سه شنبه 19 آذر 1398
EN

 
 
مديريت محتوا

ساختارتشکیلاتی


مسئول دفتر

خانم دکتر ایده دادگران


کارشناس دفتر

خانم فلاح


عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی

آقای دکتر آرش زمینی


عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

-


عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی

خانم مهشید میرزایی


عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری-مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

خانم شایگان


عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

آقای دکتر حیدری


عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی

خانم دکتر مرجان دائی حامد


عضو هیئت علمی واحد بین الملل

خانم دکتر آقاجانی نسب


 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26