جمعه 15 آذر 1398
EN

 
 
کارگاهها
چاپ
  کارگاه های اساتید
جدول 1: کارگاه های اجباری ویژه اعضای هیئت علمی جدیدالورود
 
 

نوع

موضوع

عنوان کارگاه

دبیر کارگاه


نحوه ارائه

دوره عمومی

(روشها و فنون تدریس)

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

دکتر لیدا محفوظی


حضوری

طرح درس و طرح دوره

دکتر ماهدخت طاهری


مجازی

دوره عمومی

(روشها و فنون تدریس)

روشها و فنون تدریس

استاد توانمند

دکتر آبتین حیدرزاده


مجازی

 

روشها و فنون تدریس مقدماتی

دکتر ایده دادگران


مجازی

 

محیطهای یاددهی- یادگیری

(بالینی)

دکتر علی حمیدی مدنی


مجازی

 

محیطهای یاددهی- یادگیری

(علوم پایه)

دکتر محمدهادی بهادری


مجازی

 

دوره عمومی

(ارزشیابی فعالیتهای آموزشی)

انواع آزمون و تحلیل آزمون

انواع آزمون و تحلیل آزمون

دکتر ماهدخت طاهری

 


مجازی

 

OSCE

دکتر مجتبی مهرداد


مجازی

 

دانش پژوهی آموزشی

دکتر ایده دادگران


مجازی

 

دوره عمومی

(روش و مدیریت تحقیق)

روش تحقیق

انواع روشهای تحقیق

دکتر میرسعید عطارچی


مجازی

 

پزشکی مبتنی بر شواهد(EBM)

دکتر شادمان نعمتی


مجازی

 

پژوهش در آموزش پزشکی

دکتر ایده دادگران


مجازی

 

BEME

دکتر میرمحمد جلالی


مجازی

 

دوره عمومی

(مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی)

مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

مدیریت اطلاعات علمی

دکتر میرسعید عطارچی


حضوری

EndNote

دکتر میرسعید عطارچی


حضوری

دوره عمومی

(ضوابط و مقررات دانشگاهی)

ضوابط و مقررات دانشگاهی

ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه

عطاءاله اسدی


مجازی

 

ضوابط و مقررات پژوهش دانشگاه

دکتر میرسعید عطارچی


مجازی

 

اخلاق حرفه ای

مهارتهای ارتباطی

 

 دکتر مریم کوشا
 

حضوری

 
جدول 2: کارگاه های سطح 2 و تکمیلی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
 

سطح دوره

نوع

موضوع

عنوان کارگاه

دبیر کارگاه

نحوه ارائه

سطح

دو

دوره تخصصی

روش ها و فنون تدریس2

یادگیری مستقل، یادگیری مشارکتی و همتایان

دکتر زهرا طاهری

مجازی

 

آموزش الکترونیکی

دکتر بردیا ودیعتی

مجازی

 

تولید محتوای الکترونیکی (1)

دکتر یوسف جهاندیده

حضوری

تولید محتوای الکترونیکی (2)

دکتر یوسف جهاندیده

حضوری

وبینار

دکتر احسان ابوطالب

مجازی

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS

مهندس حمید خردادی

حضوری

MOOCs

دکتر احسان ابوطالب

مجازی

 

انواع کوریکولوم آموزشی

Mapping the Curriculum

دکتر زهرا طاهری

مجازی

 

Hidden Curriculum

دکتر زهرا طاهری

مجازی

 

Integration

دکتر عسگری

مجازی

 

سطح دو

دوره تخصصی

ارزشیابی فعالیتهای آموزشی2

PMP-EMI-MEQ

دکتر مجتبی مهرداد

مجازی

 

KF-SC-CRP

دکتر مجتبی مهرداد

مجازی

 

آزمونهای ارزشیابی بالینی (Formative)

دکتر حسین خوشرنگ

مجازی

روشهای ارزشیابی استاد

خانم ساقی موسوی

مجازی

سطح

دو

دوره تخصصی

اخلاق حرفه ای 2

حرفه ای گرایی Professionalism

دکتر مرتضی رهبر

مجازی

آموزه های قانونی در پزشکی

دکتر مرتضی رهبر

مجازی

تکمیلی

طراحی Guideline

دکتر منصف

حضوری

ارزشیابی برنامه آموزشی

دکتر مینو میترا چهرزاد

مجازی

اعتبار بخشی موسسه ای

دکتر مینو میترا چهرزاد

 

مجازی

اعتباربخشی آموزشی بیمارستانی

دکتر سیدرضا موسوی

مجازی

دانشگاه نسل سوم و کارآفرین

دکتر حیدرزاده

حضوری

آینده پژوهشی و ترسیم نقشه راه

دکتر ایده دادگران

حضوری

بین المللی سازی

دکتر ایده دادگران

حضوری

آموزش پاسخگو

دکتر سلطانی پور

مجازی

 
 
      

کارگاه دانشجویی

(استعداد درخشان)
 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان ارائه

1

آموزش الکترونیکی

آبان 96

2

EBM

آذر 96

3

روش تحقیق

دی96

4

پروپوزال نویسی

بهمن 96

5

مقاله نویسی

اسفند 96

6

جستجوی پیشرفته

فروردین 97

7

SPSS مقدماتی و پیشرفته

اردیبهشت 97

8

EndNote

خرداد97

9

مهارتهای مطالعه و یادگیری

تیر 97

 
 
کارگاه کارشناسان
 
 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان ارائه

1

آموزش الکترونیکی

آبان 96

2

اعتبار بخشی آموزشی

آذر 96

3

آشنایی با سامانه ها

آذر96

4

روش تحقیق

دی 96

5

پروپوزال نویسی

بهمن 96

6

جستجوی پیشرفته

اسفند 96

7

SPSS مقدماتی و پیشرفته

فروردین 97

8

مقاله نویسی

اردیبهشت 97

9

EndNote

خرداد 97

10

مقاله نویسی

تیر 97

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1297