جمعه 24 آبان 1398
EN

 
 
برنامه اساتید مشاور
برنامه مشاوره اساتید

نام استاد مشاور

روز

ساعت

مکان

آقای دکترخوشرنگ

شنبه

11-13

EDC

خانم دکتر دادگران

یکشنبه

11-13

 

EDC

سه شنبه

11-13

 

EDC

آقای دکتر جلالی

دوشنبه

8-10

EDC

خانم دکتر عسگری

جهارشنبه

8-10

 

EDC

 

خانم دکتر طاهری

یکشنبه

12-14

EDC

سه شنبه

12-14

 

EDC

 

خانم دکتر قنبری

یکشنبه

8-10

 

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

سه شنبه

8-10

 

آقای دکتر تبری

یکشنبه

10-12

 EDC

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   811