سه شنبه 19 آذر 1398
EN

 
 
حیطه ارزشیابی اساتید

معرفی حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان

حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف ارتقا کیفیت و توسعه آموزش پزشکی از طریق ارزشیابی فرآیندهای آموزشی(نظری و عملی) اساتید؛ برنامه ریزی جهت تقویت فعالیت ها و روش های اثربخش در راستای ارزشیابی اساتید، تعیین راهکارهای عملی در راستای هرچه پربارتر شدن فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی جهت کاهش/ حذف نقاط ضعف موجود در نظام ارزشیابی موجود در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعالیت می نماید.

اهداف:

1- انطباق فرآیند ارزشیابی اساتید به تفکیک حوزه فعالیت های آموزشی (نظری و عملی با تاکید بر بازنگری ابزارهای موجود ارزشیابی)

2- اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر بکارگیری روش های مختلف

3- فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه/نشست با دفاترEDO دانشکده ها، به منظور توجیه و جلب همکاری در جهت ارتقا وضعیت موجود ارزشیابی اساتید

4- برگزاری کارگاه های مرتبط با مدل های ارزشیابی اساتید

5- شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از نقطه نظرات/ بازخورد اساتید، دانشجویان و مجریان ارزشیابی

6- تشکیل جلسه با مسئولین واحدهای EDO جهت ارتقا کیفیت فرآیندهای آموزشی جاری

7- ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه های علوم پزشکی

8- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه فرآیند ارزشیابی اساتید

رسالت و چشم انداز حیطه ارزشیابی اساتید:

1- بازنگری فرم ها/ اوراق موجود ارزشیابی اساتید

2- طراحی و تدوین فرم های ارزشیابی اساتید به تفکیک رشته و حیطه آموزشی (عملی-نظری)

3- راه اندازی و بهره برداری از فرم های اختصاصی طراحی شده به تفکیک دانشکده ها به صورت online

4- بررسی نتایج/بازخورد استفاده از مجموع شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید

5- ارزشیابی مدرسین کارگاهها و دوره های بازآموزی برگزار شده توسطCME

6- اجرای پژوهش های مرتبط با ارزشیابی اساتید/ انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های مختلف ارزشیابی

7- تدوین کتاب و پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی اساتید

8- انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس منابع مختلف مطرح شده در الگوی پیشنهادی

 

مدل فرایند ارزشیابی اساتید

 الگوریتم ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10

جدول زمان بندی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقطع تحصیلی

زمان اجرای ارزشیابی

حیطه ارزشیابی

کلیه مقاطع تحصیلی موجود دردانشکده های تابعه

پایان هر نیمسال*

"درفرجه امتحانات قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم "

نظری وعملی

دستیاران تخصصی

پایان هر نیمسال*

بالین

کارورزان وکارآموزان

پایان هردوره کارآموزی /کارورزی

عرصه بالین

  

* شرکت در امتحانات پایان ترم، مشاهده نمرات و ثبت نام برای نیمسال بعدی منوط بر انجام ارزشیابی در زمان اعلام شده در جدول فوق است .    

 

واحد ارزشیابی حوزه معاونت  دانشگاه


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10
واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور یکسان سازی فرایند ارزشیابی فعالیت های آموزشی در بالین مجموعه "استانداردها، ابزار و راهنمای ارزشیابی فعالیت های آموزشی در بالین با تاکید بر تحول و نوآوری در آموزش پزشکی کشور" طراحی و تدوین نموده است که در قالب لوح فشرده زیر در اختیار کلیه مدیران گروه های آموزشی قرار گرفته است.
 
 
 
 اولین دوره ارزشیابی اساتید به روش 360 درجه  اجرا گردید
 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10

در راستای پیشبرد اهداف واحد ارزشیابی مرکز مطالعات باستناد به استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی کشور کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از پاییز 97 تشکیل شده است.

لیست اسامی اعضاء کمیته ارزشیابی :

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
 سمت
 1 خانم ساقی موسوی مسئول کمیته ارزشیابی اساتید مرکز مطالعات
 2 خانم دکتر سودابه حدادی مدیرEDO دانشکده پزشکی ،عضو کمیته ارزشیابی
 3خانم دکتر منیره آقاجانی نسب  مدیرEDO واحد پردیس بین الملل ،عضو کمیته ارزشیابی 
 4 خانم دکتر ملوک پورعلیزاده مدیرEDO دانشکده پرستاری و مامایی رشت ،عضو کمیته ارزشیابی
 5 خانم دکترسیده سارا باقری نماینده EDO دانشکده دندانپزشکی ،عضو کمیته ارزشیابی
 6خانم دکتر مونا حداد زحمتکش  نماینده EDO دانشکده داروسازی ،عضو کمیته ارزشیابی
 7 آقای علیرضا شعوری بیدگلی نماینده EDO دانشکده شرق گیلان ،عضو کمیته ارزشیابی
 8 آقای دکتر علیرضا افکار نماینده EDO دانشکده بهداشت ،عضو کمیته ارزشیابی
 9 خانم زهرا زاهدی کارشناس مسئول ارزشیابی اساتید مرکز مطالعات
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1213