سه شنبه 1 مهر 1399
EN

 
 
فرم ها و فرآیندها
 
ردیف
فرم ها و فرآیندها
PDF Word
1
فرم پیش نویس طرح پژوهشی

2
دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح تحقیقاتی
-
3
نحوه گزارش پیشرفت و گزارش نهایی تحقیق
4
فرم رضایت نامه آگاهانه
5
فرم تعهد درج افیلیشن مرکز
6 مراحل ارسال، تصویب و اجرای طرح پژوهشی
-
7 الویت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
8
شیوه نامه درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرح های پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
-
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1293
امروز :  1
دیروز :  1