سه شنبه 6 خرداد 1399
EN

 
 
ساختار EDO دانشکده ها

ساختار EDO   دانشکده ها:

- اعضاء  حداقل 5 نفر عضو هیئت علمی هر دانشکده به عنوان مسئولین واحدهای ارزشیابی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش در آموزش، آموزش اساتید، آموزش مداوم و استعداد درخشان.

- مسئول   EDO دانشکده

- کارشناس EDO دانشکده

تبصره :

        مسئول EDOاز بین اعضاء هیات علمی دانشکده با حداقل 5 سال سابقه فعالیت فعال در زمینه آموزش پزشکی انتخاب گردد

         ریاست هر دانشکده حسب نیاز ازیک یا چند نفر از کارشناسان آموزش برای همکاری با EDO استفاده نماید.

         ریاست دانشکده فضای فیزیکی مناسب ( حداقل یک اطاق با ابعاد 4×4 ) با تجهیزات دفتری در اختیار EDO دانشکده قرار دهد.

 

شرایط عضویت اعضای هیئت علمی در EDO ها:

- اختصاص حداقل یک روز کاری در هفته در دفتر EDO دانشکده ( حضور فیزیکی)

- داشتن حداقل 2 سال سابقه فعالیت آموزشی

- سابقه فعالیت در ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده ، کمیته های راهبردی رشته های تخصصی در سطح وزارت متبوع و....

- گذراندن کارگاههای روش تدریس ، برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی .

 

نحوه انتخاب یا عضویت اعضای هیات علمی در EDO ها:

- داوطلبانه (در صورت موجود بودن شرایط) .

- انتخاب از طرف گروههای آموزشی (مدیران گروهها) با دارا بودن شرایط .

- تایید و معرفی از سوی   معاون آموزشی دانشکده به EDO .

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1241