سه شنبه 17 تیر 1399
EN

 
 
معرفی و شرح وظایف

واحد برنامه ریزی آموزشی

 
 

یکی از وظایف خطیر مرکز توسعه به منظور تقویت مهارت های برنامه‌ریزی درسی و بهبود کیفیت مواد یاد دهی، یادگیری، ارزیابی یادگیری دانشجویان و کارآیی آموزش از طریق واحد  برنامه‌ریزی آموزشی انجام می‌گیرد. برای یادگیری موثر و دستیابی به اهداف آموزش ،داشتن اطلاع کافی و جامع از ماهیت « برنامه ریزی درسی » مورد نیاز همه آموزش دهنده ها می باشد. بنابر این، با توجه به اهمیت و نقش برجستة برنامه ‌های درسی، بررسی و تحقیق درباره کارآیی هر چه بیشتر آنها در شیوه تدریس، سنجش و در نهایت یادگیری فراگیرا ن بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد . واحد برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش با همکاری اعضاء هیات علمی و کارشناسان دانشگاه برای نیل به این اهداف فعالیت‌های خود را عمدتا در محورهای زیر متمرکز نموده است:

 •  مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه‌های آموزشی برای راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه.

 •  پیگیری و هدایت روند تصویب و ارتقا برنامه ها و دوره های آموزشی در سطوح و مقاطع مختلف در    دانشگاه

 •  توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان و ارائه مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی در این مورد و برگزاری کارگاه

 •  نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی آن

 •  تدوین log book جهت دوره‌های تخصصی

 •  نظارت و پیگیری اجرایی برنامه های آموزشی مدرسین

 •  تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره "  "course plan  و طرح درس   Lesson Plan  اساتید درکلیه دروس عملی، نظری و  بالینی  و در تمام گروه های آموزشی)

 •  ارزشیابی  طرح درس اساتید و ارائه بازخورد برنامه‌ریزى شده در کارگاه‌هاى آموزشى ویژه مدرسین

 •  طراحی دوره ها و کارگاه های آموزشی  ویژه دستیاران جدید الورود

 •  انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات   کاربردی   در آموزش نظیر تئوری های نوین یادگیری- نیاز سنجی آموزشی و . . .

 •   بازنگری دوره ها و کارگاه های آموزشی طراحی شده، با توجه به ارزشیابی پایان هر دوره

 •   بررسی و خرید نرم افزارهای آموزشی برای دانشکده های تابعه دانشگاه از جمله نرم افزار تحلیل آزمون و .....


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1543
امروز :  0
دیروز :  1