شنبه 14 تیر 1399
EN

 
 
فرایندهای دانش پژوهی

 

 

فرایند بررسی فعالیت های دانش پژوهی

 

نمودار گردش کار : مراحل ارسال ، تصویب و اجرای طرح پژوهشی

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/14