دوشنبه 16 تیر 1399
EN
تاریخ 1397/12/12     تعداد دفعات مشاهده 222 بار     ساعت 09:12:54     گروه خبری اخبار معاونت آموزشی

هیات ارزشیابی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با حضور معاون آموزشی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی از عملکرد آموزشی گروهای تخصصی قلب وعروق و کودکان مراکز آموزشی درمانی حشمت و 17 شهریور دانشگاه علوم پزشکی گیلان بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: نهم اسفند ماه سال جاری - هیات ارزشیابی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از عملکرد آموزشی گروه های تخصصی قلب وعروق مرکز آموزشی درمانی حشمت وکودکان مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور دانشگاه علوم پزشکی گیلان بازدید نمودند . در این بازدید وضعیت آموزشی دستیاران مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت وضعف گروه های مذکور با حضور معاون آموزشی دانشگاه  و رئیس دانشکده پزشکی مطرح شد که  راهکارهای لازم جهت افزایش کیفیت آموزشی دستیاران ارائه گردید.