سه شنبه 19 آذر 1398
EN
تاریخ 1398/08/14     تعداد دفعات مشاهده 58 بار     ساعت 07:45:48     گروه خبری اخبار معاونت آموزشی

مکان برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه نوید به سالن اجلاس مرکز مهارتهای بالینی تغییر یافت.

مکان برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه نوید مورخ بیست و دوم آبان ماه سال جاری به سالن اجلاس مرکز مهارتهای بالینی واقع در دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت  تغییر یافت.