سه شنبه 19 آذر 1398
EN
تاریخ 1397/08/23     تعداد دفعات مشاهده 847 بار     ساعت 10:31:25     گروه خبری اخبار مهم مرکز مطالعات

ازکلیه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تقاضا می شود، نسبت به تکمیل پرسشنامه نیازسنجی آموزشی اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: مرکز مطالعات دانشگاه به منظور آگاهی و نظرسنجی از نیازهای دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی فرم ذیل را طراحی نموده است. از آنجایی که نتایج حاصل از این پرسشنامه به برنامه ریزی برای کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه دانشجویان استعداد درخشان کمک خواهد کرد تکمیل این فرم برای تمامی دانشجویان استعداد درخشان الزامی می باشد.