یکشنبه 11 خرداد 1399
EN
تاریخ 1397/07/30     تعداد دفعات مشاهده 454 بار     ساعت 08:44:51     گروه خبری اخبار مهم مرکز مطالعات

ازکلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی و فعالیت در عرصه توسعه آموزش دعوت می گردد جهت ثبت نام به دفاتر توسعه آموزش دانشکده محل تحصیل خود (EDO) مراجعه نمایند.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: از کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی و فعالیت در عرصه توسعه آموزش که حائز شرایط زیر می باشند دعوت می گردد جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ دوازدهم آبان ماه سال جاری به دفاتر توسعه آموزش دانشکده محل تحصیل خود (EDO)مراجعه نمایند.

شرایط عضویت:

1 - علاقه مندی به فعالیت توسعه آموزشی ( سابقه همکاری با مرکز مطالعات و دفتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقاء آموزش و ....)

2- احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت

3- عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو

حیطه های فعالیت

1 - برگزاری سمینارها،کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

2- همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول

3- همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیاز سنجی،طراحی، اجرا و ارزشیابی

4- همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات در زمینه ارزشیابی فعالیت های آموزشی از طرق:

الف. مشارکت در طراحی،اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه ،دوره،اعضای هیئت علمی، کارکنان و فرایندهای آموزشی

ب. مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان

5- همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی،اجرا و ارزشیابی ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

6- تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

شایان ذکر است در زمان ثبت نام تعیین حیطه فعالیت توسط دانشجو الزامی است.