سه شنبه 19 آذر 1398
EN
تاریخ 1397/07/30     تعداد دفعات مشاهده 284 بار     ساعت 08:29:43     گروه خبری اخبار مهم مرکز مطالعات

ازکلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تقاضا می شود، نسبت به تکمیل پرسشنامه نیازسنجی آموزشی اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: مرکز مطالعات دانشگاه درنظر دارد جهت توانمندسازی اساتید شناسه علمی برای هر یک از اعضای محترم هیئت علمی تهیه نماید. از این پس برنامه ریزی کارگاه های توانمند سازی بر اساس نیازهای آموزشی فردی هر یک از اساتید انجام خواهد شد، لذا تکمیل پرسشنامه مورد نظر هر یک از اعضای هیئت علمی الزامی است