جستجو:  
یکشنبه 28 بهمن 1397
 
 
پیام ریاست دانشگاه


یکی از آرمانهای بشری از گذشته تا کنون سلامت است . رشد و توسعه جوامع جزء در فضای بر خوردار از سلامت انسانها امکان پذیر نیست . سلامت در واقع سرمایه و ثروت گرانسنگ جوامع و خود زیر بنای ساخت جامعه ای توسعه یافته است . بخش زیادی از تلاش و اقدامات دولت ها معطوف به برقراری فضای سالم در ابعاد جسمی ، روحی و معنوی است و سلامتی یکی از مطالبات مردم در اکثر کشورهاست.

اقدامات اساسی در ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامت در هر جامعه ای جز با روشی نظام مند و تکیه بر برنامه های علمی ،هوشمندانه ، فراگیر و مستمر امکان پذیر نمی باشد . هدفمند کردن عملیات و اقدامات پراکنده و متنوع در حوزه سلامت و غلبه برچالشهای پیرامونی که سلامت ما را در هر لحظه با آسیب روبرو می کند کار آسانی نیست . عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر سلامت که در لایه ها ی مختلف اجتماع وجود دارند اغلب در حوزه و اقتدار حاکمیتی وزارت بهداشت و درمان نیستند . کنترل همه عوامل تاثیر گذار در سلامت که برپایی اهداف عالیه سلامت نقش دارند کار دشواری است 0

بدون تردید تنها یک سند راهبردی علمی ، هوشمندانه با در گیر کردن همه ذینفعان داخل و خارج دانشگاه همراه با بهره گیری از منابع کارآمد ، بکارگیری امکانات بالفعل و بالقوه ، استفاده از فرصت های پیش رو و فرصت سازی در زمینه های مختلف بخصوص ماموریت های اصلی دانشگاه است که میتوان بر چالشهای فعلی و آینده سلامت غلبه کرد .

آنچه امروز دانشگاه علوم پزشکی گیلان در روند سیاست گذاری اجرای خود در پیش گرفته درک شرایط فوق و هدایت دانشگاه بسوی تدوین و اجرای سند راهبردی با افق 10 ساله است . مدیران ارشد دانشگاه با ارزیابی دقیق و مستند عملکردهای گذشته و استخراج وضعیت موجود با بهره گیری از صاحب نظران علم مدیریت راهبردی در حال تدوین این سند راهبردی دانشگاه هستند.

در اجرای این هدف متعالی نیازمند حمایت و همیاری همه ذینفعان درون و بیرون دانشگاه هستیم ، و این راه دشوار جزء با حمایت سیاست گذاران ارشد کشور و استان ، رهنمودهای اساتید فرهیخته دانشگاه ، همراهی و تلاش صبورانه کارکنان ، شور و انگیزه بخشی دانشجویان و اعتماد صادقانه مردم بعنوان بالاترین ذینفعان جامعه امکان پذیر نمی باشد . امید و آرزوی ماست که این تلاش و حرکت صادقانه توام با یاری خداوند به بار بنشیند و شاهد شکوفایی و فصل جدیدی در شاخص های سلامت استان باشیم

در نهایت از دبیرخانه کمیته مطالعات راهبردی دانشگاه که مسئولیت هماهنگی در تدوین و پایش برنامه های راهبردی را بعهده دارند تشکر و قدر دانی کنم

دکتر شاهرخ یوسف زاده

قائم مقام وزیر و ریاست دانشگاه