سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 مهر 1396 Guilan University of Medical Sciences
جستجو:  
مديريت محتوا
 
 
پانل آموزشی کلاس وارونه
زمان : یکشنبه 95/8/23 ساعت 14:30-13
مکان: معاونت آموزشی دانشگاه 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/18

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

معاونت آموزشی/مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

برنامه پانل های تخصصی آموزش پزشکی مرکز مطالعات دانشگاه در سال 1393

زمان

دبیر پانل

موضوع

دوشنبه 12 خرداد

ساعت: 30/13-12

دکتر حمیدی

مدنی

- Teaching and learning in clinical situations

(Clinical skills center  teaching

- Bedside teaching)

دوشنبه 16 تیر

ساعت: 30/13-12

دکتر طاهری

- Lectures

- Learning in small groups

دوشنبه 13 مرداد

ساعت: 30/13-12

دکتر حیدرزاده

- In the Community

- Socially accountable medical education (SAME)

دوشنبه 10 شهریور

ساعت: 30/13-12

دکتر رهبر

-Ethical issues in medical education

-Medical Professionalism

دوشنبه 14 مهر

ساعت: 30/13-12

دکتر دادگران

- Distance Education

دوشنبه 19 آبان

ساعت: 30/13-12

دکتر شادمان نعمتی

- Curriculum & Core Curriculum

دوشنبه 10 آذر

ساعت: 30/13-12

دکتر حیدرزاده

- Integrated Learning

 

دوشنبه 15 دی

ساعت: 30/13-12

دکتر مهرداد

- Principles of assessment

- Workplace/performance-based assessment:

[Mini-CEX-DOPS-MSF- Chart Stimulated Recall (CSR)/Cased-Based Discussion (CbD) ]

فروردین 94

دکتر عاطفه قنبری

- Written Assessment

[Short answer- open-ended question-Essay Questions

True-False Questions-Multiple Choice Questions-Multiple True-False Questions]

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1000