یکشنبه 1 مهر 1397
EN

 
 
حیطه ارزشیابی اساتید

معرفی حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان

حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف ارتقا کیفیت و توسعه آموزش پزشکی از طریق ارزشیابی فرآیندهای آموزشی(نظری و عملی) اساتید؛ برنامه ریزی جهت تقویت فعالیت ها و روش های اثربخش در راستای ارزشیابی اساتید، تعیین راهکارهای عملی در راستای هرچه پربارتر شدن فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی جهت کاهش/ حذف نقاط ضعف موجود در نظام ارزشیابی موجود در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعالیت می نماید.

اهداف:

1- انطباق فرآیند ارزشیابی اساتید به تفکیک حوزه فعالیت های آموزشی (نظری و عملی با تاکید بر بازنگری ابزارهای موجود ارزشیابی)

2- اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر بکارگیری روش های مختلف

3- فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه/نشست با دفاترEDO دانشکده ها، به منظور توجیه و جلب همکاری در جهت ارتقا وضعیت موجود ارزشیابی اساتید

4- برگزاری کارگاه های مرتبط با مدل های ارزشیابی اساتید

5- شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از نقطه نظرات/ بازخورد اساتید، دانشجویان و مجریان ارزشیابی

6- تشکیل جلسه با مسئولین واحدهای EDO جهت ارتقا کیفیت فرآیندهای آموزشی جاری

7- ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه های علوم پزشکی

8- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه فرآیند ارزشیابی اساتید

رسالت و چشم انداز حیطه ارزشیابی اساتید:

1- بازنگری فرم ها/ اوراق موجود ارزشیابی اساتید

2- طراحی و تدوین فرم های ارزشیابی اساتید به تفکیک رشته و حیطه آموزشی (عملی-نظری)

3- راه اندازی و بهره برداری از فرم های اختصاصی طراحی شده به تفکیک دانشکده ها به صورت online

4- بررسی نتایج/بازخورد استفاده از مجموع شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید

5- ارزشیابی مدرسین کارگاهها و دوره های بازآموزی برگزار شده توسطCME

6- اجرای پژوهش های مرتبط با ارزشیابی اساتید/ انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های مختلف ارزشیابی

7- تدوین کتاب و پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی اساتید

8- انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس منابع مختلف مطرح شده در الگوی پیشنهادی

 

مدل فرایند ارزشیابی اساتید

 الگوریتم ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26

جدول زمان بندی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقطع تحصیلی

زمان اجرای ارزشیابی

حیطه ارزشیابی

کلیه مقاطع تحصیلی موجود دردانشکده های تابعه

پایان هر نیمسال*

"درفرجه امتحانات قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم "

نظری وعملی

دستیاران تخصصی

پایان هر نیمسال*

بالین

کارورزان وکارآموزان

پایان هردوره کارآموزی /کارورزی

عرصه بالین

  

* شرکت در امتحانات پایان ترم، مشاهده نمرات و ثبت نام برای نیمسال بعدی منوط بر انجام ارزشیابی در زمان اعلام شده در جدول فوق است .    

 

واحد ارزشیابی حوزه معاونت  دانشگاه


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1079