یکشنبه 28 بهمن 1397
EN

 
 
برنامه جلسات ماهانه

برنامه جلسات ماهانه مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با مدیران EDO دانشکده ها در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

روز
تاریخساعت
مکان
چهارشنبه
97/7/259-11
دفترمدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی(EDC)
چهارشنبه97/8/30
9-11
دفترمدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی(EDC)
چهارشنبه97/9/28
9-11
دفترمدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی(EDC)
چهارشنبه97/10/26
9-11
دفترمدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی(EDC)
چهارشنبه
97/11/24
9-11
دفترمدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی(EDC)
چهارشنبه97/12/15
9-11
دفترمدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی(EDC)
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1119