یکشنبه 28 بهمن 1397
EN

 
 
ارزشیابی درونی
چاپ

معرفی حیطه اعتبار سنجی آموزشی :

کیفیت آموزشى و پژوهشى ازجمله دغدغه‌هایی است که همیشه نظام‏هاى دانشگاهى براى دستیابى به آن تلاش می کنند. ارتقاى مستمر کیفیت آموزش عالى مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است.

بدیهی است انجام صحیح یک ارزشیابی دقیق و علمی که نقاط قوت و کاستی‌ها و نیز راه‌های پیشرفت و اصلاح آن و همچنین میزان تحقق اهداف و به‌طورکلی تصویری از وضعیت اثربخشی آموزشی دوره‌های آموزشی را نشان دهد، ضروری است. زیرا اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی در اختیار می‌گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می‌دهد. ازاین‌رو ارزشیابی باید بر اساس اصول علمی و مبتنی بر اهداف و شرایط سیستم صورت پذیرد تا نتایج مطمئنی را به همراه داشته باشد.

ارزشیابی فرایندی پیچیده است که به جستجوی عوامل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طرح یا پروژه می‌پردازد. تا از این طریق انجام‌پذیری آن را تشخیص داده و راه‌حل‌هایی برای مشکلات اجرایی بیابد، و پروژه‌ها و طرح‌های مفیدتری برای آینده طراحی کند.

لازم به یادآوری است بخش ارزیابی باید ماهیت محرمانه قاطع و محکمی داشته باشد. بدین معنا که تمامی مباحثات و گفتگوهای انجام‌شده با هریک از استادان و افراد و نیز هرگونه گزارش حاصل از ارزشیابی، باید به‌صورت سری و محرمانه باقی بماند. گزارش‌های موجود و ارائه‌شده برای انجام تحقیقات و برنامه‌ریزی، حاوی هیچ‌گونه اطلاعاتی که ویژگی‌های هویتی اعضای هیئت‌علمی را برملا و افشا نماید، نیست.

یکی از متداول‌ترین الگوهای ارزشیابی آموزشی الگوی اعتبار سنجی است. در حقیقت اعتبار سنجی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین فرآیند کنترل کیفیت مؤسسات و برنامه‌های آموزشی آن‌ها را مکلف می‌نماید که به‌منظور کسب اطمینان از رعایت حداقل استانداردها و شاخص‌های قابل‌پذیرش پاسخگو باشند .

الگوی اعتبار سنجی در آموزش عالی دارای دو مرحله، ارزشیابی درونی / خود ارزیابی و ارزشیابی بیرونی می‌باشد.

خود ارزیابی / ارزشیابی درونی مرحله آغازین اعتبار سنجی است . در این مرحله بخشی از فرایند اعتبار بخشی که با هدف ارتقا /بهبود کیفیت ،همچنین اخذ اعتبارنامه از نهاد اعتبار بخشی وزارتخانه متبوع ، صورت میگیرد .

ارزشیابی بیرونی به عنوان مکمل ارزیابی درونی انجام می شود. به نوعی ارزیابی درونی و بیرونی از طریق همپوشی و کنش های متقابل در جهت بهبود کیفیت آموزشی استفاده می شود. ارزیابی بیرونی برای تائید گروه همگنان و اطمینان از کیفیت آموزشی گروه مورد ارزیابی انجام می گیرد. در واقع ارزیابی درونی به منظور بهبود کیفیت و ارزیابی بیرونی تضمینی برای کیفیت است. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی بیرونی می توان به تعیین رتبه گروه آموزشی در میان گروه های آموزشی مشابه اقدام کرد. ارزشیابی بیرونی باعث اطمینان بخشیدن به جامعه هیات علمی نسبت به کیفیت آموزشی گروه نیزمی باشد.

اهداف حیطه

- تشکیل کمیته اعتباربخشی آموزشی (بیمارستانی و موسسه ای )
- برگزاری جلسات توجیهی و آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی با حضور روسا ، معاونین آموزشی و نماینده خودارزیابی مراکزآموزشی (بیمارستانها و دانشکده ها و معاونت ها )
- برنامه ریزی به منظور بازدید از اجرای برنامه و ارزیابی چگونگی خودارزیابی توسط مراکز مورد نظر
- برنامه ریزی بازدیدهای دوره ای درقالب اعتبار بخشی سازمانی /موسسه ای وبیمارستان های آموزشی
- ارائه بازخورد نتایج بدست آمده از بازدید مراکز آموزشی( بیمارستانها و موسسه ای )
- تدوین و اجرای ارزشیابی درونی گروه های داوطلب برای اجرای برنامه
- تدوین و اجرای بازنگری ارزشیابی درونی گروه های داوطلب برای اجرای برنامه
- اجرای ارزیابی بیرونی در گروه های آموزشی با همکاری وزارتخانه متبوع

رسالت وچشم انداز

رسالت وچشم انداز حیطه اعتبار سنجی ونظارت بر امور آموزشی مراکز آموزشی درمانی وموسسه ای در قالب دومحور اعتبار سنجی آموزشی بیمارستان ها واعتبار سنجی موسسه ای قابل تفکیک است ،

الف : محور های اعتبار سنجی آموزشی بیمارستان

هدایت ،هماهنگی اجرا و نظارت در اجرای فرایندهای اعتبارسنجی به تفکیک در محورهای مربوط به مراکزآموزشی درمانی شامل :
- مدیریت آموزش در بیمارستانهای آموزشی
- پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی
- اعضاء هیات علمی
- فراگیران
- مدیریت تسهیلات،فضا،امکانات ،تجهیزات و منابع انسانی ،درمانی،آموزشی، و پژوهشی
- آموزش فراگیران در بخش های اورژانس و پاراکیلینیک
- برنامه و فرایندهای آموزشی
- رعایت حقوق بیمار در فرایند های آموزشی و ......
- بیمارستانهای آموزشی بعنوان عرصه پژوهش های بالینی

ب- در حوزه های اعتباربخشی موسسه ای

هدایت ،هماهنگی اجرا و نظارت در اجرای فرایندهای اعتبارسنجی به تفکیک در محورهای مربوط به مراکزآموزشی درمانی شامل
- رسالت و اهداف که در برگیرنده دانشکده ها و معاونت های توسعه ،آموزشی پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی
- مدیریت
- منابع و امکانات
- آموزش کارکنان
- هیئت علمی
- خدمات دانشجویی
- پژوهشی
- آموزش دانشجو


 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1200