شنبه 29 دی 1397
EN

 
 
کنفرانس های هفتگی صبحگاهی
چاپ
برنامه کنفرانس های صبحگاهی هفتگی
 
 ردیفموضوع کنفرانس
سخنران
تاریخ
1
مقدمات روشهای ارزشیابی (DOPS) آقای دکتر حسین خوشرنگ 96/8/30
2
Mini-CEX آقای دکترسید مجتبی مهرداد  96/9/7
3
MSF(360 درجه) آقای دکتر جلالی 96/9/14
4
ساختار و طراحی OSCE آقای دکتر حسین خوشرنگ 96/9/21
5
مقدمه ای بر آزمون های استدلال بالینی و KF
آقای دکتر سید رضا موسوی 96/9/28
6
آزمون های استدلال بالینی
آقای دکترسید مجتبی مهرداد  96/10/5
7
 PMPخانم دکتر ایراندخت شناور 96/10/12
8
سوالت چند گزینه ای(MCQ)  خانم دکتر ماهدخت طاهری 96/10/19
9
آزمون شفاهی(CBD/CSR) خانم دکتر ایده دادگران
 96/10/26
10
OSCE آقای دکترسید مجتبی مهرداد  96/11/3
11
Logbook  آقای دکتر افشین صفایی96/11/10
12
مقدمه ای برEBM آقای دکترسید مجتبی مهرداد  96/11/17
 13تسلط اطلاعاتی در  EBM
آقای دکترشادمان نعمتی
96/11/24
 14  PICO در EBM
آقای دکتر بهرنگ معتمد
96/12/8
15 جستجو در EBM آقای دکتر میرمحمد جلالی  96/12/22
 16 EBM و درمان
آقای دکتر آبتین حیدرزاده  97/1/22
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/27