سه شنبه 17 تیر 1399
EN

 
 
مدیریت مرکز

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیدکتر سهیل سلطانی پور

 

رتبه علمی:

دانشیار، متخصص پزشکی اجتماعی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

e-mail: ssoltanipour@yahoo.com


آدرس: رشت - بلوار امام خمینی - روبروی هتل پردیس - معاونت آموزشی دانشگاه 

طبقه سوم
تلفن تماس : 01333328845 داخلی 300
 
 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/23