دوشنبه 12 خرداد 1399
تاریخ 1397/12/11     تعداد دفعات مشاهده 157 بار     ساعت 08:01:49     گروه خبری اخبار و تازه های کتابخانه دیجیتال

دسترسی به کتب الکترونیکی سال ۲۰۱۹ از مجموعه Clinical Key به 125 عنوان افزایش یاقت.
کتب الکترونیکی جدید 2019
 
 
دسترسی به کتب الکترونیکی سال ۲۰۱۹ از مجموعه Clinical Key به 125 عنوان افزایش یاقت.
 
 
این کتب از طریق سامانه منبع یاب و لینک زیر قابل دسترسی است.