پنجشنبه 28 شهریور 1398
 
 
كارگاه هاي آموزشي
چاپ
 
 Image result for ‫کارگاه‬‎
 

 

 

کارگاه آموزشی سال 98

 دریافت فایل

 مکان برگزاری 

 مدرس 

 گروه هدف 

 تاریخ برگزاری

 عنوان کارگاه

 برنامه کارگاه 

 سالن آمورش منابع الکتروتیکی  کتابخانه مرکزی دانشگاه  

 زلیخا رنجبر-نرگس برجی 

 هیات علمی، کتابداران و رابطین علم سنجی

 ۲۶-۲۷/ 98/6

 جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی 

 

  سالن مرکز رشد فناوری سلامت (زیرکوچه)

  دکتر پیام کبیری

 کلیه اعضای هیات علمی

 ۱۳-۱۴98/6

 چگونه مقاله مروری نظامند بخوانیم؟

 

 سالن مرکز رشد فناوری سلامت (زیرکوچه)

 دکتر پیام کبیری

 کلیه اعضای هیات علمی

 98/6/12

  انتخاب مجله خوب برای ارسال مقاله

 

 سالن اجتماعات بیمارستان پورسینا

 دکتر پیام کبیری

 اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران پزشکی

ساعت11-13

98/6/11 

 کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی

 

 سالن اجتماعات بیمارستان 17 شهریور

 دکتر پیام کبیری

  اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران پزشکی

ساعت 9-11 

98/6/11

  کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی

 

 محل مرکز تحقیقات

نرگس برجی--زلیخا رنجبر

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 سه شنبه هر هفته(با هماهنگی)

 *جستجوی مقالات در پایگاه و ... 

* شیوه جستجوی مقالات مراکزتحقیقات در پایگاه های Web of Science, Scopus,PubMed، بازیابی شاخص های علم سنجی مورد ارزیابی، معرفی سامانه های اطلاعاتی و بررسی پروفایل های هیات علمی


 

کارگاه آموزشی سال 97

 
دریافت فایل

مکان برگزاری

مدرس/ مدرسین

گروه هدف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

ردیف

محل مراکز تحقیقاتی
 
 حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی
 اعضای هیات علمی و مکارشناسان مراکز تحقیقاتی
 
سه شنبه هر هفته(با هماهنگی)
 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی
 
1
اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
  رامین صولتیاعضای هیأت علمی و محققین  
ساعت 8 تا 13
6 تیر 97
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک (دوره اول)  
 
2
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآید
 اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
26 تیر 97
 کارگاه آموزشی Scopus- Scienece Direct- Mendeley
 
3
  بیمارستان رازی
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآید
 
 اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
  27 تیر 97
 
کارگاه آموزشی Clinical key 
 
 
مفاهیم علم سنجیمعرفی پایگاه استنادی Scopus دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
3 مرداد 97
 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی
 
4
 اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  دکتر رسول تبری اعضای هیأت علمی و محققین مرداد 97
 نرم افزار مدیریت منابع (Endnote)5
 مفاهیم علم سنجیدانشکده پزشکی
حسن عباسپور- نرگس برجی
 
دستیاران جدیدالورود
17 شهریور 97
معرفی سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشی(نوپا)
 6
 مفاهیم علم سنجیدانشکده پزشکیحسن عباسپور- نرگس برجی

دستیاران جدیدالورود 17 شهریور 97    آشنایی با مفاهیم علم سنجی و پایگاه های استنادی
 7
 اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتدکتر پیام کبیری اعضای هیأت علمی علوم پایه
دانشکده ها
 
18 دی
8:30 تا 10:30
 معرفی ابزارهای پژوهش و سامانه نوپا
 
8
 اسلایدسالن آمفی تأتر  بیمارستان رازی  دکتر پیام کبیریاعضای هیأت علمی علوم بالینی 
18 دی
11 تا 12:30
 
آشنایی با نظام نوین اطلاعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازی و اثر بخش درمانی 
 
9
اسلاید
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 دکتر پیام کبیری
متخصصان و دستیاران بالینی
جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
 
19 و 20 دی
ساعت 8:30
 
 
کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم
(سیستماتیک)
 
 
 
 
10
اسلاید
مرکز بهداشت شهرستان رشت  زلیخا رنجبر کارشناسان مرکز بهداشت
۲۳دی
۹:۲۰ تا ۱۰:۲۰
 
 کارگاه روش تحقیق: جستجوی منابع اطلاعاتی
 
11
  کتابخانه مرکزی
 زهرا پورحبیبی
 کتابداران
10 بهمن
8:30 تا 13
 
  آشنایی با نرم افزار
SPSS
12
اسلاید
 
 کتابخانه مرکزیزلیخا رنجبر (گروه اول) کتابداران15 بهمن
8:30 تا 12
 معرفی سامانه های نوپا(1)
 13
 اسلاید
 بیمارستان ولایت
 زلیخا رنجبر
(پرستاران) کادر درمان بیمارستان ولایت
  24 بهمن
  11 تا 12
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی
14
 
 
 
کارگاه های آموزشی سال 96

مکان برگزاری

مدرس/ مدرسین

گروه هدف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

ردیف

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

ابوذر رمضانی

کارشناسان مراکز تحقیقات

96/2/18

جستجو در منابع الکترونیکی

 1

کتابخانه مرکزی

زلیخا رنجبر- نرگس برجی

اعضای هیات علمی و محققین و کارشناسان مراکز تحقیقات دانشگاه

96/2/30

آشنایی با سامانه علم سنجی، پایگاه های استنادی، تشخیص نمایه و اعتبارسنجی مجلات

 2

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

ابوذر رمضانی

هیات علمی پایه

96/4/25

کارگاه جستجوی منابع

 3

دفتر معاونت تحقیقات

نرگس برجی

کارشناسان مراکز تحقیقاتی

96/7/17

مفاهیم علم سنجی و جستجو در پایگاه های استنادی

 4
 
 بیمارستان رازی
  رامین صولتی  هیات علمی

 96/914

  جستجوی منابع الکترونیک
 5
 معاونت آموزشی
 آقای عباسپور هیات علمی

 96/9/25

معرفی پورتال کتابخانه و پایگاه وب آو ساینس
 
 6
 معاونت آموزشی نرگس برجیهیات علمی

96/9/25

معرفی پایگاه اسکوپوس
 
 7
 دانشکده پرستاری و مامایی رشت
 رامین صولتی
 کتابداران 96/11/25 کتابدار بالینی
 
 
 

کارگاه های آموزشی سال 95

 فایل کارگاه
 مدرس/ مدرسین گروه هدف تاریخ برگزاریعنوان کارگاه  ردیف
کار عملی با پایگاه های استنادی زلیخا رنجبر مراکز تحقیقاتی 6/7/95
علم سنجی
 
1
دریافت فایل نرگس برجی

هیات علمی

7/7/95

علم سنجی

 

2

دریافت فایل رامین صولتی و بهزاد بشارتی مراکز تحقیقاتی و دستیاران تخصصی و کتابداران 28/9/95
کتابدار بالینی
 
3
دریافت فایل ابوذر رمضانی هیات علمی
95/11/13
 جستجوی منابع الکترونیک
 
4
  نرگس برجی کتابداران 95/12/10
علم سنجی
 
 5
 نرگس برجی  کتابداران 95/12/11  علم سنجی
 
6
  رامین صولتی و بهزاد بشارتی کارشناسان کتابداری95/12/14 
کتابدار بالینی
 
 7
  نرگس برجی
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات
95/12/19  شاخص های کاربردی علم سنجی8
  زلیخا رنجبر
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات 95/12/19  معرفی سامانه علم سنجی هیات علمی و تکمیل اطلاعات 9
 حسن عباسپور
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 95/12/19

مجلات تقلبی 10
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   349