یکشنبه 30 دی 1397
 
 
كارگاه هاي آموزشي
چاپ
 Image result for ‫کارگاه‬‎
 
کارگاه آموزشی سال 97
 
دریافت فایل

مکان برگزاری

مدرس/ مدرسین

گروه هدف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

ردیف

محل مراکز تحقیقاتی
 
 حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی
 اعضای هیات علمی و مکارشناسان مراکز تحقیقاتی
 
سه شنبه هر هفته(با هماهنگی)
 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی
 
1
 اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
  رامین صولتیاعضای هیأت علمی و محققین  
ساعت 8 تا 13
6 تیر 97
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک (دوره اول)  
 
2
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآید
 اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
26 تیر 97
 کارگاه آموزشی Scopus- Scienece Direct- Mendeley
 
3
  بیمارستان رازی
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآید
 
 اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
  27 تیر 97
 
کارگاه آموزشی Clinical key 
 
 
مفاهیم علم سنجیمعرفی پایگاه استنادی Scopus دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
3 مرداد 97
 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی
 
4
 اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  دکتر رسول تبری اعضای هیأت علمی و محققین مرداد 97
 نرم افزار مدیریت منابع (Endnote)5
 مفاهیم علم سنجیدانشکده پزشکی
حسن عباسپور- نرگس برجی
 
دستیاران جدیدالورود
17 شهریور 97
معرفی سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشی(نوپا)
 6
 مفاهیم علم سنجیدانشکده پزشکیحسن عباسپور- نرگس برجی

دستیاران جدیدالورود 17 شهریور 97    آشنایی با مفاهیم علم سنجی و پایگاه های استنادی
 7
  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتدکتر پیام کبیری اعضای هیأت علمی علوم پایه
دانشکده ها
 
18 دی
8:30 تا 10:30
 معرفی ابزارهای پژوهش و سامانه نوپا
 
8
 سالن آمفی تأتر  بیمارستان رازی  دکتر پیام کبیریاعضای هیأت علمی علوم بالینی 
18 دی
11 تا 12:30
 
آشنایی با نظام نوین اطلاعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازی و اثر بخش درمانی  
 هزینه شرکت در کارگاه 20 هزار تومان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 دکتر پیام کبیری
متخصصان و دستیاران بالینی
جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
 
19 و 20 دی
ساعت 8:30
 
 
کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم
(سیستماتیک)
 
 
 
 
9
 مرکز بهداشت شهرستان رشت   زلیخا رنجبر کارشناسان مرکز بهداشت 
۲۳ دی
20:8 تا 20: 9
مغرفی سامانه نوپا 
 
 
10
  مرکز بهداشت شهرستان رشت  زلیخا رنجبر کارشناسان مرکز بهداشت
۲۳دی
۹:۲۰ تا ۱۰:۲۰
 
 مفاهیم علم سنجی ومعرف پایگاه های استنادی
 
11
 
 
 
کارگاه های آموزشی سال 96

مکان برگزاری

مدرس/ مدرسین

گروه هدف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

ردیف

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

ابوذر رمضانی

کارشناسان مراکز تحقیقات

96/2/18

جستجو در منابع الکترونیکی

 1

کتابخانه مرکزی

زلیخا رنجبر- نرگس برجی

اعضای هیات علمی و محققین و کارشناسان مراکز تحقیقات دانشگاه

96/2/30

آشنایی با سامانه علم سنجی، پایگاه های استنادی، تشخیص نمایه و اعتبارسنجی مجلات

 2

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

ابوذر رمضانی

هیات علمی پایه

96/4/25

کارگاه جستجوی منابع

 3

دفتر معاونت تحقیقات

نرگس برجی

کارشناسان مراکز تحقیقاتی

96/7/17

مفاهیم علم سنجی و جستجو در پایگاه های استنادی

 4
 
 بیمارستان رازی
  رامین صولتی  هیات علمی

 96/914

  جستجوی منابع الکترونیک
 5
 معاونت آموزشی
 آقای عباسپور هیات علمی

 96/9/25

معرفی پورتال کتابخانه و پایگاه وب آو ساینس
 
 6
 معاونت آموزشی نرگس برجیهیات علمی

96/9/25

معرفی پایگاه اسکوپوس
 
 7
 دانشکده پرستاری و مامایی رشت
 رامین صولتی
 کتابداران 96/11/25 کتابدار بالینی
 
 
 

کارگاه های آموزشی سال 95

 فایل کارگاه
 مدرس/ مدرسین گروه هدف تاریخ برگزاریعنوان کارگاه  ردیف
کار عملی با پایگاه های استنادی زلیخا رنجبر مراکز تحقیقاتی 6/7/95
علم سنجی
 
1
دریافت فایل نرگس برجی

هیات علمی

7/7/95

علم سنجی

 

2

دریافت فایل رامین صولتی و بهزاد بشارتی مراکز تحقیقاتی و دستیاران تخصصی و کتابداران 28/9/95
کتابدار بالینی
 
3
دریافت فایل ابوذر رمضانی هیات علمی
95/11/13
 جستجوی منابع الکترونیک
 
4
  نرگس برجی کتابداران 95/12/10
علم سنجی
 
 5
 نرگس برجی  کتابداران 95/12/11  علم سنجی
 
6
  رامین صولتی و بهزاد بشارتی کارشناسان کتابداری95/12/14 
کتابدار بالینی
 
 7
  نرگس برجی
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات
95/12/19  شاخص های کاربردی علم سنجی8
  زلیخا رنجبر
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات 95/12/19  معرفی سامانه علم سنجی هیات علمی و تکمیل اطلاعات 9
 حسن عباسپور
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 95/12/19

مجلات تقلبی 10
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   210