جمعه 1 آذر 1398
 
 
كارگاه هاي آموزشي
چاپ
 
 Image result for ‫کارگاه‬‎
 

 

 

کارگاه های آموزشی سال 98 

 دریافت فایل

 مکان برگزاری 

 مدرس/مدرسین 

 گروه هدف 

 تاریخ برگزاری

 عنوان کارگاه

برنامه 

محتوا 

 سالن آمورش منابع الکتروتیکی  کتابخانه مرکزی دانشگاه  

 زلیخا رنجبر-نرگس برجی 

 هیات علمی، کتابداران و رابطین علم سنجی

27-2698/6

 جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی 

محتوای 1

محتوای 2

محتوای 3 

  سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و متمایی رشت 

  دکتر پیام کبیری

 کلیه اعضای هیات علمی

 13-14/ 98/6

 چگونه مقاله مروری نظامند بخوانیم؟

 محتوا

  سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی رشت 

 دکتر پیام کبیری

 کلیه اعضای هیات علمی

 98/6/12

  انتخاب مجله خوب برای ارسال مقاله

 محتوا

 سالن اجتماعات بیمارستان پورسینا

 دکتر پیام کبیری

 اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران پزشکی

ساعت11-13

 98/6/11

 کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی

  محتوا

 سالن اجتماعات بیمارستان 17 شهریور

 دکتر پیام کبیری

  اعضای هیات علمی بالینی و دستیاران پزشکی

ساعت11- 9

98/6/11

  کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی

 

 محل مرکز تحقیقات

      نرگس برجی--      زلیخا رنجبر

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 سه شنبه هر هفته(با هماهنگی)

 *جستجوی مقالات در پایگاه و ... 

* شیوه جستجوی مقالات مراکزتحقیقات در پایگاه های Web of Science, Scopus,PubMed، بازیابی شاخص های علم سنجی مورد ارزیابی، معرفی سامانه های اطلاعاتی و بررسی پروفایل های هیات علمی


 

کارگاه های آموزشی سال 97

 محتوا  

محل برگزاری  مدرس/مدرسین  گروه هدف  

 تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

محل مراکز تحقیقاتی
 

 حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی

 اعضای هیات علمی و مکارشناسان مراکز تحقیقاتی

 

سه شنبه هر هفته(با هماهنگی)

 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی 

اسلاید

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
  رامین صولتیاعضای هیأت علمی و محققین  

ساعت 8 تا 13

6 تیر 97

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک (دوره اول)  

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآید
 اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
26 تیر 97
 کارگاه آموزشی Scopus- Scienece Direct- Mendeley
  بیمارستان رازی
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآید
 
 اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
  27 تیر 97
 
کارگاه آموزشی Clinical key 
 
مفاهیم علم سنجیمعرفی پایگاه استنادی Scopus دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی اعضای هیأت علمی و محققین 

 

ساعت 8 تا 13

مرداد 97 

 

معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی 

 اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  دکتر رسول تبری اعضای هیأت علمی و محققین مرداد 97
 نرم افزار مدیریت منابع (Endnote)
 مفاهیم علم سنجیدانشکده پزشکی
حسن عباسپور- نرگس برجی
 
دستیاران جدیدالورود
17 شهریور 97

معرفی سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشی(نوپا)

 مفاهیم علم سنجیدانشکده پزشکیحسن عباسپور- نرگس برجی

دستیاران جدیدالورود 17 شهریور 97  

  آشنایی با مفاهیم علم سنجی و پایگاه های استنادی

 اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتدکتر پیام کبیری اعضای هیأت علمی علوم پایه
دانشکده ها
 

 18 دی

8 تا 12:30 

 معرفی ابزارهای پژوهش و سامانه نوپا
 اسلایدسالن آمفی تأتر  بیمارستان رازی  دکتر پیام کبیریاعضای هیأت علمی علوم بالینی 

 18 دی

11 تا 12:30 

آشنایی با نظام نوین اطلاعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازی و اثر بخش درمانی 
اسلاید
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
 دکتر پیام کبیری
متخصصان و دستیاران بالینی
 
19 و 20 دی
ساعت 8:30
 
 
کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم(سیستماتیک)
 
اسلاید
مرکز بهداشت شهرستان رشت  زلیخا رنجبر کارشناسان مرکز بهداشت
۲۳دی
۹:۲۰ تا ۱۰:۲۰
 
 کارگاه روش تحقیق: جستجوی منابع اطلاعاتی
  کتابخانه مرکزی
 زهرا پورحبیبی
 کتابداران
10 بهمن
8:30 تا 13
 

          آشنایی با نرم افزار

SPSS
اسلاید
 
 کتابخانه مرکزیزلیخا رنجبر (گروه اول) کتابداران15 بهمن
8:30 تا 12
 معرفی سامانه های نوپا(1)
 اسلاید
 بیمارستان ولایت
 زلیخا رنجبر
(پرستاران) کادر درمان بیمارستان ولایت
  24 بهمن
  11 تا 12
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی
 
 
 

کارگاه های آموزشی سال 96

 

 عنوان کارگاه 

 تاریخ برگزاری

 گروه هدف

 مدرس/مدرسین

 مکان برگزاری

 جستجو در منابع الکترونکی

 96/2/18

 کارشناسان مراکز تحقیقاتی 

 ابوذر رمضانی

 دانشکده پرستاری و مامایی رشت 

 آشنایی با سامانه علم سنجی، پایگاه های استنادی و تشخیص اعتبار مجلات

 96/2/30

 اعضای هیات علمی-محققین و کارشناسان مراکز تحقیقات

 زلیخا رنجبر-نرگس برجی

 کتابخانه مرکزی

 جستجوی منابع اطلاعاتی 

 96/4/25 

 هیات علمی پایه

 ابوذر رمضانی

 دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 مفاهیم علم سنجی-جستجو در پایگاه های استنادی

 96/7/17

 کارشناسان مراکز تحقیقات

 نرگس برجی

 دفتر معاونت تحقیقات

 جستجوی منابع اطلاعاتی

 96/9/14

 هیات علمی 

 رامین صولتی

 بیمارستان رازی 

 معرفی پورتال کتابخانه و پایگاه وب آو ساینس

 96/9/25

 هیات علمی

 حسن عباسپور

 معاونت آموزشی

 معرفی پایگاه اسکوپوس

 96/9/25

 هیات علمی

 نرگس برجی

  معاونت آموزشی

 کتابدار بالینی

96/11/25

 کتابدارن

 رامین صولتی

 دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 

 کارگاه های آموزشی سال 95

عنوان کارگاه

 تاریخ برگزاری

 گروه هدف

 مدرس/مدرسین

 محتوا 

 علم سنجی/معرفی پایگاه های استنادی 

 95/7/6

 مراکز تحقیقاتی

 زلیخا رنجبر

 کار عملی

 علم سنجی

 95/9/28

 هیات علمی

 نرگس برجی

 دریافت فایل

 کتابدار بالینی

 28/9/95

 مراکز تحقیقاتی/دستیاران تحخصصی و کتابداران
 

رامین صولتی- بهزاد بشارتی

 دریافت فایل

 جستجوی منابع الکترونیک

 95/11/13 

 هیات علمی

 ابوذر رمضانی

 دریافت فایل

 آشنایی با علم سنجی

 95/12/10 

 کتابداران

 نرگس برجی

 

 آشنایی با علم سنجی

  95/12/1

 کتابداران

  نرگس برجی

 

 کتابدار بالینی

 95/12/14

 کارشناسان کتابداری

 رامین صولتی- بهزاد بشارتی

 

 شاخص های کاربردی علم سنجی

 95/12/19

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 نرگس برجی

 

 معرفی سامانه علم سنجی هیات علمی و تکمیل اطلاعات

 95/12/19

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 زلیخا رنجبر

 

 مجلات تقلبی

  95/12/19

 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 حسن عباسپور

 
 


 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   3  کل مراجعات:   415