سه شنبه 13 خرداد 1399
 
 
برنامه کلینیک
 
 
 برنامه حضور کشیک عصر متخصصین در کلینیک تخصصی دندانپزشکی
 
   بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان
چهارشنبه
سه شنبه 
 دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
 ردیف
* - * - - دکتر زهرا علمی رانکوهی
 1
-  * - * -دکتر محمد سمامی 2
 
اندودانتیکس بخش درمان ریشه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام و نام خانوادگی

ردیف

 -

 *

 -

 *

 -

دکتر نرگس سیمدار

 1

 *

 -

* 

 -

 *

 دکتر زهرا پاک سرشت

 2

 
بخش ارتودنسی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی

ردیف

 *

 -

 *

 -

 -

دکتر فاطمه معصومی

1

 *

 -

 *

 -

-

دکتر بهاره جوانشیر

2

-

 -

 -

 *

 -

دکتر ساره کشاورز

3

 *

 -

-

-

 *

 دکتر پدرام جاویدی

4

 *

 -

 -

 دکتر یاسمین بابایی همتی

 5

 

  پریودانتیکس بخش جراحی لثه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
--
 - * -دکتر میثم ملک زاده
1
 * - - * - دکتر اشکان سالاری
2
 * * - دکتر نفیسه خانجانی3
 * - -* دکتر زهرا ظهری 4

 

   بخش جراحی فک و صورت 
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 - - -*
 - دکتر سبحان پورارض

1

 -

*

-

 *

 -

دکتر عیسی عبدی 

2

 *

 -

 -

 -

 *

 دکتر فریبرز فقیهی

 3

 -

 *

 *

 -

 دکتر آرش طهماسبی

4

 *

 -

-

 *

 دکتر رژین اسداللهی

5

 -

 -

 *

 -

 -

دکتر هادی حسینی 

 6

 
 
بخش پاتولوژی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف

 -

 *

 *

-

 -

دکتر نازنین بشردوست

1

 -

 *

 -

* 

 -

دکتر شیرین مدبرنیا

2

* 

 -

 -

 -

 *

دکتر سارا باقری

3

 
 
بخش پروتزهای دندانی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف

 -

-

 *

-

-

دکتر هادی رنجزاد

1

 -

-

-

 *

 -

دکتر حسین تدبیری 

2

 *

 -

 *

 -

 دکتر امیررضا هندی

3

-

*

 -

 دکتر مهران فلاح چای

4

*

*

 -

 -

 دکتر حسین پورخلیلی

5

 -

 -

 

 دکتر ایلناز پورنصیری

6

 -

 -

 

 دکتر سید زهیر موسوی مهر

7

 
بخش اطفال
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف

-

-

-

-

 *

دکتر آتوسا جانشین

1

-

 *

*

-

 -

دکتر پروشا محجوب

2

 *

 -

 -

 *

 -

 دکتر هدیه دانشور

 3

 -

 *

 -

 *

 دکتر مریم ضیایی

4

 -

 *

 *

 -

 دکتر مجید آهنگری

5

 
 
بخش رادیولوژی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف

-

*

-

-

دکتر نگار خسروی فرد

1

 -

 -

 -

 *

 دکتر نسیم خاکی

2

 -

 *

دکتر فاطمه قبادی 

3

 -

 -

 -

 دکتر فرزانه استوار راد

4

 *

 -

 -

دکتر ژاله شفیعی ثابت 

5

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   5243