سه شنبه 2 بهمن 1397
 
 
برنامه کلینیک
 
 برنامه حضور متخصصین در کلینیک تخصصی دندانپزشکی
 
   بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان
چهارشنبه
سه شنبه 
 دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
 ردیف
 - * - * - دکتر زهرا علمی رانکوهی
 1
 * - - * - دکتر زهرا عبدالکریم پور
 2
 
 
اندودانتیکس بخش درمان ریشه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 - - - - *دکترپویا نژادشمسی
1
 - - - * -دکتر نرگس سیمدار
2
 
 
بخش ارتودنسی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 * - * * -دکتر فاطمه معصومی
1
 * - * --
دکتر جوانشیر
2
-
 * - * *دکتر ساره کشاورز
3
 * --
-
 * دکتر پدرام جاویدی
 *  *  دکتر یاسمین بابایی همتی 5
 
 
بخش ترمیمی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
- - *-
* دکتر یاسمن صادقی
1
 * --
-
* دکتر فرشته ناصر علوی
2
-* *
* -
دکتر سونیا دادفر
3
 
 
  پریودانتیکس بخش جراحی لثه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
--
 - * -دکتر میثم ملک زاده
2
 * - - - * دکتر اشکان سالاری
4
 - *- **
 دکتر معصومه نیکخواه
5
 - ** -
*
دکتر نفیسه خانجانی
6
 - * * * دکتر پورسیدیان
 
 
بخش جراحی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 - - *-
 - دکتر هادی حسینی
1
 -*-
 * - دکتر عبدی 
2
 * - - - * دکتر فقیهی 3
 
 
بخش پاتولوژی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 - * * - - دکتر نازنین بشردوست
1
 - * - * - دکتر شیرین مدبرنیا
2
 - * - - دکتر سارا باقری
3
 
 
بخش پروتزهای دندانی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 - * ---
دکتر هادی رنجزاد
1
 * * * - - دکتر حسین پورخلیلی
2
 * - * * دکتر امیررضا هندی 3
 * * -  دکتر مهران فلاح چای
 
 
بخش اطفال
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 - --
 --
دکتر انوشه جنانی
1
-
-
-
- * دکتر آتوسا جانشین
2
-
 *-* - دکتر پروشا محجوب
3
 * - - *  دکتر هدیه دانشور 4
 
 
بخش رادیولوژی
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه یکشنبه شنبه نام و نام خانوادگی
ردیف
 ** *  * * دکتر نگار خسروی فرد
1
 ** *  **  دکتر فرزانه استوار راد
2
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   3576